Tilmeldingen til landsmødet er åben

Tilmeldingen til landsmødet 13.-15. november er åben.

21. Sep 2020
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

Tilmeldingen til FDF Landsmøde 2020 er nu åben. Du kan tilmelde dig frem til 2. november. Af planlægningsmæssige hensyn opfordres ledere dog til at tilmelde sig hurtigst muligt.

FDF afholder landsmøde hvert andet år, hvor repræsentanter fra alle kredse mødes og sætter retning for FDF. Som repræsentant for din kreds har du tale- og stemmeret, og du er med til at behandle og stemme om de forslag, som kredse, landsdele og FDFs hovedbestyrelse har stillet. Der afholdes på landsmødet også valg til FDFs hovedbestyrelse.

Det er muligt at indsende forslag samt opstille kandidater frem til 25. september 2020.

Landsmødet afholdes på Hotel Nyborg Strand. FDF følger og tilpasser i samarbejde med stedet løbende program og anden praktik omkring afviklingen af arrangementet. Det gør vi for at kunne leve op til de til enhver tid gældende corona-retningslinjer fra myndighederne, og så det er trygt at tage på landsmøde for alle. Her kan du læse mere om corona-retningslinjer på landsmødet.

Der er med de nuværende retningslinjer et begrænset antal pladser i salen, hvorfor forbundskontoret i tilfælde af for mange tilmeldte forbeholder sig ret til at foretage en sortering efter tilmeldingsfristen. Hvis vi bliver nødt til at sortere i deltagerlisten vil det blive prioriteret, at kredsrepræsentanter kan deltage frem for observatører. 

Vær bl.a. opmærksom på, at der derfor denne gang er fastsat en absolut tilmeldingsfrist den 2. november kl. 12, hvor der også skal være styr på fuldmagter, ligesom eventuel kredsgæld skal være afviklet. Derudover skal værelser til overnatning bestilles af deltageren selv. Læs mere om overnatning, forplejning, corona-retningslinjer og pris m.m. under 'Praktisk info' herunder: