Trykkeriet åbnes for alle ledere

Nu kan alle ledere hente og bestille PR-materialer i Trykkeriet. 

15. Feb 2021
Mia Fanefjord Hansen

Som noget nyt kan alle ledere fra i dag hente og bestille PR-materialer i Trykkeriet. Her findes en lang række tryksager og printbare skabeloner, som kredse kan bruge til at blive mere synlige lokalt.

Siden 2016, hvor platformen første gang blev lanceret, har én leder i hvert kreds kunnet foretage bestillinger i Trykkeriet. Det udvides nu, så alle ledere fremover kan tilgå produktkataloget, redigere skabeloner, hente printbare materialer og bestille varer til tryk. Håbet er, at endnu flere ledere kan få glæde af Trykkeriets muligheder i forbindelse med arrangementer, rekrutteringsindsatser og kredsens generelle synlighed.

Nem PR for kredsen

Trykkeriet indeholder foldere, flag, skilte, plakater, bannere, postkort, klistermærker, indbydelser og blanketter – alt sammen designet med FDFs officielle farver og fonte. Mange materialer kan tilpasses med kredsens egne billeder og egen tekst, inden de bestilles til tryk eller print.

Er der tale om et printbart produkt, kan man som leder få materialet tilsendt i PDF-format til sin egen mail med det samme. Er der tale om en vare, der bestilles til tryk, sendes ordren automatisk til kredsens nye trykkeriansvarlige, som skal godkende bestillingen.

Læs hvordan I kommer bedst i gang i jeres kreds i den tilhørende vejledning.

Udvikles løbende

Trykkeriet udvikles løbende med nye materialer. Har du en god idé til et produkt eller en skabelon, som også andre kredse kunne have glæde af, kan du sende dit forslag til FDF@FDF.dk. Det er samme mail, du kan skrive til, hvis du har spørgsmål til Trykkeriet, som du ikke finder svar på i vejledningen.