Uddannelsespuljen åbner fra nytår

Din kreds har nu mulighed for at søge om økonomisk støtte, når I vil sende deltagere på landsforbundets kurser.

17. Dec 2019
Christina Gro Storm-Andersen

7.-8. klassekurset på Rysensteen besøgte sidste vinterferie Frederiksberg Slot. Foto: Thomas Heie Nielsen 

Uddannelsespuljen har til formål at fremme, at flest mulige FDFere får mulighed for at deltage på landsforbundets kurser og støtter derfor deltagelse i generel lederuddannelse for både unge og voksne fra kredse, der ellers kan have svært ved at få råd til at sende deres medlemmer på kurser. Det er derfor kun kredse, der ikke kan modtage mere end 50 % i tilskud til kursusdeltagelse fra deres kommune, som kan søge puljen.

Bemærk at der er en særlig ordning vedrørende 7.-8. klassekurserne i vinterferien 2020, da tilmeldingen allerede er åbnet her.

Om uddannelsespuljen

I 2018 besluttede FDFs landsmøde at nedlægge TVR-fonden og oprette en uddannelsespulje i stedet for. Puljen består af en mindre pose penge på ca. 0,5 mio. kr. Når puljen er tom nedlægges puljen. Spørgsmål til uddannelsespuljen kan rettes til forbundskontoret på FDF@FDF.dk eller tlf. 33 13 68 88.