FDF henholder sig til lejekontraktens bestemmelser

FDFs hovedbestyrelse har besluttet, at FDF henholder sig til lejekontraktens bestemmelser i forbindelse med aflyste ophold på FDFs ejendomme.

23. Mar 2020
Christina Gro Storm-Andersen

Foto: Rieke Poppe

FDFs ejendomme er som alle andre ramt af følgevirkninger af corona-virus. Alle lejere, der har indgået aftale om lejemål på landsforbundets ejendomme, har selv aflyst frem til og med 14. april. Der er ligeledes modtaget en del aflysninger af ophold i den følgende periode. 

Lejekontraktens bestemmelser 

FDFs lejekontrakter indeholder ikke særlige force majeure-bestemmelser om pandemier og følger af disse. Lejekontraktens bestemmelser er, at man indtil en måned før lejemålet hæfter for halvdelen af lejekontraktens beløb, herefter hæfter man for hele beløbet. 

Hovedbestyrelsen har af økonomiske årsager besluttet, at FDF henholder sig alene til lejekontraktens bestemmelser. Det betyder, at alle lejere, dog med undtagelse af FDF-kredse (OBS: Dette særlige vilkår for FDF-kredse gælder ikke mere), vil modtage en faktura på det halve beløb, hvis man opsiger en måned før lejemålet, og det fulde beløb, hvis det er med kortere varsel. 

 

Ekstraordinær mulighed med Julsøfonden

I helt særlige tilfælde vil manglende indtægter fra udlejning eller aflyste arrangementer kunne få alvorlige følger for kredses eller ejerfællesskabers likviditet og muligheder for at få betalt faste omkostninger. Hvis alle andre muligheder og offentlige hjælpepakker er afsøgt, vil landsforbundet ekstraordinært kunne hjælpe med lån gennem Julsøfonden. Betingelserne for sikkerhedsstillelse og tilbagebetaling er de samme som fastlagt i de almindelige retningslinjer for Julsøfonden.

Læs mere om at søge her.

FDFs råd til kredse, der er hytte-lejere 

Der er også FDF-kredse der sidder med en regning på en hytteleje i forbindelse med et aflyst arrangement. Som lejer må man henholde sig til lejekontrakten, men man kan prøve at gå i dialog med udlejeren om en reduktion, der svarer til det mindre slid og forbrug.

Ofte har man også betalt et depositum, som dækker forbrugsafgifter og skader. Det beløb har man som udgangspunkt krav på at få tilbagebetalt.

Det er i øjeblikket uafklaret, om kommunerne vil udbetale lokalerefusion i disse tilfælde. FDF har sendt henvendelse til DUF med henblik på at rejse problematikkerne overfor myndighederne.