Kredsleder: Udvalgsarbejde giver ny energi og ideer til kredsen

For kredslederen i FDF Skovlunde er ledernes engagement i FDFs udvalgsarbejde med til at sikre fornyet energi og ideer - selvom balancen mellem kreds- og udvalgsarbejde til tider kan være en udfordring.

25. Jul 2017
Mai Christensen

På udvalgsweekenden i juni var FDF Skovlunde selvfølgelig også repræsenteret. Lederne fra kredsen er blandt andet en del af FDFs Legeudvalg og FDFs Trosudvalg.

FOTO: Thomas Heie Nielsen.

-Afhængigt af, hvor man lægger fokus, giver udvalgsarbejde enten problemer eller muligheder for kredsen. Det handler om balance. 

Sådan lyder der fra Rune Holmslykke Jensen, der til daglig er kredsleder i FDF Skovlunde. En kreds, hvor en stor del af de aktive ledere er engagerede i FDFs udvalgsarbejde, blandt andet Væbnermesterskabsudvalget, FDFs Legeudvalg og FDFs Trosudvalg. Et engagement, der helt naturligt kan give forstyrrelser i kredsens ugentlige arbejde, fortæller Rune Holmslykke Jensen. Men samtidig fremhæver kredslederen, at flere faktorer opvejer det puslespil, udvalgsarbejdet kan være.

-Der sker en optankning af ny energi, der kommer nye ideer, og man lærer og udvikler sig i samarbejdet med andre, der også udvikler sig. Desuden kan lederne være med til at lave store ting, og de får et stort og bredt netværk i hele forbundet – og udenfor, siger Rune Holmslykke Jensen. 

Både for og imod

Rune Holmslykke Jensen understreger desuden, at det ikke blot kommer kredsens børn til gode, når lederne lægger kræfter uden for kredsen – også lederne selv oplever at få flere værktøjer med i rygsækken.

-Ved siden af børnearbejdet er der også udviklingen af lederne. Så længe kredsen har kapaciteten til at kunne rumme ledere, der brænder for at arbejde i udvalg. Det kræver noget af kredsen, og det kræver noget af personen. Begge dele skal virke, afslutter kredslederen. 

Rune Holmslykke Jensen er til daglig kredsleder i FDF Skovlunde.

FOTO: www.fdf.dk/skovlunde