Udviklingsdag gav lederne fælles retning i FDF Nakskov

Gejsten var stor og ideerne mange, da lederne fra FDF Nakskov mødtes til udviklingsdag i kredsen.

23. May 2021
Mia Fanefjord Hansen

Hverken silende forårsregn eller begrænsende restriktioner kunne slukke gejsten hos lederne fra FDF Nakskov, da de en søndag mødtes til udviklingsdag i kredsen. Med en stor presenning spændt ud over terrassen samt et bål at lune sig ved kunne kredsens ledere holde sig nogenlunde tørre og varme, mens de i fællesskab formede ideer til nye initiativer og satte retning for kredsens virke.

- Vi havde understreget over for lederne, hvor vigtigt det var, at vi mødtes for i fælles flok at få sat den fremtidige retning for kredsen fortæller kredsleder Martin Raabjerg Vestergaard.

Der var nemlig brug for at få sat ord på og ikke mindst få søsat initiativer, der kunne vende den udvikling, kredsen den seneste tid har været vidne til.

- Vi har set et faldende antal af aktive medlemmer, især har vi haft meget få puslinge, tumlinge og pilte. Derfor kunne vi se frem imod at blive endnu færre inden for en kort årrække, hvor mange af de nuværende væbnere, seniorvæbnere og seniorer sandsynligvis forsvinder. Det satte vi os for at gøre noget ved! fortæller Martin Raabjerg Vestergaard.

Fælles retning for lederne 

Helt grundlæggende drømmer kredsen om at kunne tiltrække og fastholde flere børnemedlemmer, ikke mindst i de yngste målgrupper. På udviklingsdagen lagde lederne sig fast på at arbejde videre med følgende tre initiativer:

1. En større grad af samarbejde med lokalsamfundet, herunder skoler, SFOer, handelsstandsforening osv.

2. Oprettelsen af en ny afdeling i samarbejde med den af byens kirker, som ligger i den modsatte ende af byen end Kredshuset.

3. En "drop in-lejr", hvor alle er velkomne til at kigge forbi og deltage i nogle af kredsens kerneaktiviteter. 

Til sammen skal initiativerne på sigt sikre en mere bæredygtig udvikling i kredsens medlemstal.

- De tre initiativer kan forhåbentligt i fællesskab bidrage til, at vi både bliver mere kendte i lokalområdet og får flere medlemmer, siger Martin Raabjerg Vestergaard og afslutter:

- Desuden trængte vi som forholdsvis ny lederflok til at opnå et fælles fodslaw og enighed om, i hvilken retning vi i fællesskab vil trække.