Nye kredse, flere puslinge og flere voksne

I årene 2023-2024 vil et samlet FDF arbejde for flere nye kredse, flere puslinge og flere voksne.

20. Nov 2022
Alberte Sander Jensen

Foto; Henrik Barfoed Larsen

- FDF er en del af svaret på en af vor tids største samfundsudfordringer. Der er brug for FDF. Der er brug for FDFs værdier og vores måde at møde verden på.

Ordene kommer fra formand Dorte Fog, og de indledte landsmødets behandling af FDFs udviklingsmål for årene 2023-2024.

I 2020 blev kredsstartsprojektet vedtaget som et femårigt udviklingsmål, og det skulle derfor ikke vedtages igen i år. Styregruppen aflagde en projektstatus, hvor det hell centrale var en fejring af de seks nye kredse, der er blevet stiftet siden projektets begyndelse, samt de utallige initiativer, der er i gang.

Flere puslinge

Det første forslag til et kommende udviklingsmål, som kom under debat, var et forslag om at få flere puslinge ved at blive bedre til at invitere skolestartsbørn ind i FDFs fællesskab.

Debatten blev sat i gang med jubel i salen, efter en skarp opfordring fra Andreas Emil Nesgaard, FDF K19 - Vanløse:

- Lad os stoppe det dalende medlemstal. Lad os lave det FDF vi brænder for. Lad os lave det FDF vi brænder for!

Derfra bølgede debatten mellem forskellige synspunkter, hvor nogle eksempelvis ikke ønskede et præcist fokus på selvstændige puslingeklasser af hensyn til den lokale fordeling af lederressourcer, mens andre opfordrede til at sætte ind i puslingealderen, fordi det her er meget let at finde på aktiviteter og at forældrene er lettere at engagere i kredsen.

- Puslinge er de nemmeste at udfordre. Hvis vi laver snobrød med dem eller sender dem på stjerneløb, er det måske første gang de oplever det, sagde Louise Søndberg Sørensen, FDF Hendriksholm.

Flere voksne

Den levende debat fortsatte under behandlingen af udviklingsmålet om at invitere flere voksne ind i FDFs fællesskab. Debatten under dette punkt havde mange facetter, hvor nogle markante hovedpointer var, at der også bør holdes fokus på fastholdelse af nuværende voksne, og at unge er morgendagens voksne, så det kan være gavnligt også at fokusere på dem. 

- Hvad nytter det at rekruttere nye, når de gamle lige så stille forsvinder. Det er ingen hemmelighed, at det kræver ressourcer at rekruttere nye ledere, sagde Ida Kjellin, FDF K25 Brønshøj.

Landsmødet vedtog begge udviklingsmål, så der vil i 2023 og 2024 skulle arbejdes med at invitere både puslinge og voksne ind i FDF-fællesskabet. De endelige formuleringer vil blive præsenteret i landsmødereferatet.

Workshop

Noget nyt på landsmødet var, at der i forlængelse af vedtagelserne af de nye udviklingsmål blev afholdt en workshop, hvor alle kredsrepræsentater på landsmødet fik mulighed for at drøfte, hvordan udviklingsmålene bliver bragt til live i de enkelte kredse.

- Jeg kunne specielt godt bruge, at jeg fik en mulighed for at tage hul på samtalen og samtidig tale med andre omkring hvilke problematikker, vi har i vores egen kreds, i forhold til netop de her udviklingsmål, siger Nicolai Willems, FDF Birkerød.