Unges deltagelse i foreningsdemokrati

FDF er med i forskningsprojekt med DUF og Syddansk Universitet, derfor modtager unge FDFere i næste uge spørgeskema.

29. Feb 2016
Christina Gro Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

FDF deltager i et nyt forskningsprojektet, der igangsættes på initiativ fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd). Undersøgelsen hedder ”Barrierer og muligheder for unges deltagelse i ’det lille demokrati’ (foreningsdemokratiet)". Projektet gennemføres af Syddansk Universitet under ledelse af professor Bjarne Ibsen, der har mange års erfaring og indsigt i danskernes foreningsengagement og frivillige arbejde.

Hjælp fra de unge

Undersøgelsen vil bygge på kvalitative casestudier af 10 lokalforeninger og et bredere kvantitativt materiale. Derfor udsendes der et spørgeskema til alle medlemmer i FDF i alderen 16-30 år direkte fra SDU. Besvarelserne er anonyme.  
- Vi er i FDF interesserede i at få temperaturen på i unge FDFeres indflydelse i kredsene, derfor har vi sagt ja til at deltage, og håber rigtig mange vil besvare spørgeskemaet, siger FDFs generalsekretær, Morten Skrubbeltrang.         

Foreningsliv skal være mere interessant

Formålet med undersøgelsen er at bidrage med mere nuanceret viden om unges interesse for, deltagelse i, og holdning til foreningsdemokratiet i forskellige typer af foreninger og organiseringsformer. Undersøgelsen skal give nogle af svarene på, hvordan vi gør foreningslivet mere interessant for unge.  

Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i en rapport, der publiceres i Syddansk Universitets skriftserie Movements. Resultaterne vil desuden indgå i DUFs projekt ”Fremtid i forening?” Der skal give foreningsorganiseringen et servicetjek og skabe ny viden om unges foreningsengagement og motivation for fritidsaktiviteter, så foreningsarbejdet udvikles, og foreningerne fortsat kan tiltrække og engagere unge.