Velkommen til FDF Aabenraa

Mandag aften var der stiftende generalforsamling i FDFs nyeste kreds FDF Aabenraa.

18. Dec 2019
Christina Gro Storm-Andersen

Der var god opbakning til den stiftende generalforsamling i FDF Aabenraa. 

Foto: Rasmus Ottosen

Mandag aften var en festaften i Aabenraa. Der var nemlig stiftende generalforsamling for byens nye FDF-kreds. Således var både repræsentanter fra FDF Landsdel 5, hovedbestyrelsen og nabokredse mødt op foruden menighedsrådet og provsten.

- Det er naturligt for os at indgå i et tæt samarbejde med en ny FDF-kreds. Kirken og sognet har længe ønsket kirkeliget arbejde for børn og unge, Vi har manglet det kristne børnearbejde og er glade for, at FDF har fundet vej hertil. sagde provst i Aabenraa Kirsten Kruchov Sønderby.

Til mødet var også repræsentanter fra det lokale Y-men's, der opfordrede kredsen til at søge penge hos dem.

Generalforsamlingen er veloverstået, og nu arbejder kredsledere og bestyrelse videre med at få underskrevet overenskomsten med Landsforbundet. Kredsen holder vintermøder i Sognegården og har gode lokaler, men man ønsker sig udendørsområder med mulighed for friluftsaktiviteter.

Ny kreds på få måneder 

Tilbage i april kørte forbundssekretærerne Mette la Cour og Simon Faurskob til Aabenraa for at undersøge mulighederne for at starte en kreds i byen. De bankede på hos sognepræst Jørgen Jørgensen og siden er det gået stærkt. Med en video på Facebook fik man kontakt til 10 frivillige voksne, der gerne ville være med til at starte en kreds. I dag er der 7 ledere og tre bestyrelsesmedlemmer. Der er holdt møder for børn siden november, og der er allerede nu 7 børn i kredsen. 

Det er 20 år siden, der sidst var en FDF-kreds i byen, og måske kunne de skræmme nogen påny at starte FDF i byen. Men det bekymrer ikke den nye kredsledelse Christina Bang Holgersen og Charlotte Ellehuus Heidemann: 

- Vi er nye voksne, og vi tror på, at fundamentet er der, vi skal nok blive flere!

Den nye kredsledelse i FDF Aabenraa. 

Foto: Rasmus Ottosen