Velkommen til FDF Ganløse

FDFs nyeste kreds, FDF Ganløse, er nu formelt stiftet. Stort tillykke!

04. Feb 2022
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Stefan Buntzen

FDF Ganløse holdt 16. januar stiftende generalforsamling og åbner nu FDFs fællesskab op for endnu flere børn og deres familier.

Fællesskab for børnefamilier

Som den første kreds, siden FDFs kredsstartprojekt tog sin begyndelse sidste forår, har FDF Ganløse valgt at have Familie-FDF som omdrejningspunkt, og siden august har kredsen inviteret lokale børnefamilier med i byens nye fællesskab. I første omgang skulle en prøveperiode med i alt syv planlagte møder i efteråret afdække, om der var lokal interesse for et blivende fællesskab. Samtidig skulle konceptet for møderne prøves af.

For de fire initiativtagere har det nemlig fra start været vigtigt, at kredsens aktiviteter var indrettet efter børnefamiliernes hverdag.

- Det at gå til FDF sammen som familie skal opleves som noget, der giver energi og overskud i en travl hverdag, fortæller kredsleder Anna Korsgaard Berg:

- Vi oplever, at mange småbørnsfamilier ligesom os selv er flyttet til Ganløse før og under coronatiden, og med Familie-FDF er der mulighed for, at man som voksen kan få nye venner lokalt i vores by og være med i et fællesskab sammen med andre småbørnsfamilier.

Hver anden torsdag mødes familierne efter arbejde og daginstitution. Der er løbende ankomst fra kl. 16.30, og efter en kop kaffe til forældrene og en snack til børnene starter aktiviteten kl. 17. I det halve år, kredsen har holdt møder forud for stiftelsen, er det blevet til både bysafari, refleksløb, naturbingo, bålmad og en tur i kirkens klokketårn. Efter eftermiddagens aktivitet er der altid fællesspisning med god tid til hyggeligt samvær familierne imellem, inden mødet rundes af 18.30.

Det er kredsens ledere, der står for såvel aktiviteter som aftensmad, så det er så nemt for familierne som muligt at deltage. Med to uger mellem møderne ses de samtidig hyppigt nok til at opretholde følelsen af fællesskabet – og den del er vigtig.

Lokal opbakning

Med mange tilflyttende børnefamilier er Ganløse et område, hvor både børn og voksne har brug for nye fællesskaber og relationer. Håbet er, at konceptet kan styrke familiernes indbyrdes relationer, og at også flere voksne oplever, hvad FDF er – for herigennem at opbygge kredsen. Indtil videre har interessen været stor.

- Vi fokuserer på, at i FDF Ganløse skal børnefællesskabet og voksenfælleskabet vægte lige højt. Der skal være voksengrin, børnelatter og eventyr for alle i kredsen, fortæller en af initiativtagerne, Hannah Hosbond Piltoft. 

I det hele taget har initiativtagerne mødt stor opbakning fra både borgere, lokale ildsjæle og potentielle samarbejdspartnere i området. Kredsens samarbejde med Ganløse Kirke er også allerede godt, og i efteråret gik kreds og kirke sammen om at arrangere en børnegudstjeneste.

Inspiration fra andre

Alle initiativtagere i FDF Ganløse har selv erfaring fra kredse med udbud af mange klasser og børn i forskellige aldersgrupper. Inspirationen til Familie-FDF har de derfor måttet hente hos andre kredse som fx FDF Ny Tolstrup, FDF Sundby, FDF Gevninge og FDF Karlstrup, der har prøvet lignende koncepter af.

På sigt har FDF Ganløse planer om at etablere en puslingeklasse og senere også andre børnehold – for på den måde kan kredsens koncept også til den tid favne initiativtagernes og øvrige medskaberes egen livssituation.

- Vores drømme for fremtiden er, at kredsen udvikler sig til på sigt også at indeholde puslinge, tumlinge, pilte osv., og på den måde opbygge kredsen nedefra, i takt med at vi også får flere voksne i byen til at lære, hvad FDF er og kan. Vi vil gerne være en vigtig lokal spiller i Ganløse for foreningsliv for familier i alle aldre, fortæller en af initiativtagerne, Jakob Korsgaard Berg. 

Men foreløbig er der fuldt fokus på den kommende forårssæson, der bygger videre på de gode erfaringer, kredsen gjorde sig med de første familiemøder i efteråret.

Det har været vigtigt for initiativtagerne i FDF Ganløse, at kredsens aktiviteter passede godt ind i børnefamiliernes hverdag.