Velkommen til FDF Slots Bjergby

Med nystiftede FDF Slots Bjergby på landkortet er FDFs fællesskab åbnet op for flere børn og unge. Velkommen! 

12. Nov 2021
Mia Fanefjord Hansen

Foto: FDF Slots Bjergby

Samme dag, som FDF kunne fejre 119-års-fødselsdag, 27. oktober, så en ny kreds dagens lys. FDF Slots Bjergby holdt nemlig stiftende generalforsamling og åbnede dermed FDFs fællesskab op for flere børn og unge.

Byens nye fællesskab

Siden FDF Slots Bjergby holdt sine første børnemøder i starten af september, er det gået stærkt. Med mange legeglade børn, engagerede forældre og stor opbakning fra lokalsamfundet. Hele 19 børn dukkede op på allerførste møde, og allerede ugen efter stod 25 børn klar til leg og oplevelser i byens nye fællesskab. 

For de to kredsledere, Ida Lykke Krøyer og Sasia Donskov, som begge er 22 år, er opstarten gået over al forventning. Børnene er vilde med møderne, og to ekstra ledere er også kommet til.

- Børnene vil rigtig gerne lege med, og de nyder det frirum, vi prøver at skabe for dem. Her kan de lege og skabe nogle relationer uden for skolegården, og det er superfedt at mærke, hvor meget de gerne vil være med til det, fortæller Ida Lykke Krøyer.

Og netop relationerne mellem børnene er hurtigt kommet, fortæller kredsleder Sasia Donskov:

- Allerede nu har børnene skabt relationer på tværs af aldersgrupper, lært nogle at kende, som de ikke kendte før, og leget med hinanden på kryds og tværs.

Forældre med fra start

For begge kredsledere har det været vigtigt fra start at etablere et godt samarbejde med forældrene. I forlængelse af de første børnemøder inviterede de derfor til fællesspisning – et festmåltid over bål – for alle kredsens børn, deres forældre og deres søskende – i alt 47 fremmødte. Mens børnene hjalp med maden, fik Ida Lykke Krøyer og Sasia Donskov talt med forældrene om det fællesskab, man som FDFer træder ind i. 

- Forældrene har faktisk fået et rigtig godt samarbejde op. Vi har snakket om, hvad FDF er, og hvad vi gerne vil her i byen. De er virkelig gode, og de vil gerne engagere sig, fortæller Sasia Donskov.

Stor lokal opbakning

Samtidig har de to kredsledere oplevet stor opbakning til initiativet fra det omgivne lokalsamfund. Den lokale skole var med på at få besøg i klasserne, hvor kredslederne fik lejlighed til at møde børnene og fortælle om FDF. På sigt er det håbet, at kredsen også i samarbejde med kirken fx kan stå for de BUSK- og høstgudstjenester, som allerede finder sted.

- Vi kan mærke, at lokalsamfundet virkelig gerne vil være med. Vi har meget støtte i skolen og mange andre her i Slots Bjergby. Vi oplever, at folk her har hungret efter et initiativ som det, vi har skabt, og det er en stor støtte, siger Ida Lykke Krøyer.