FDF skal fortsætte samarbejdet 

Landsmødet har vedtaget, at kredsene de kommende år skal rustes til at samarbejde lokalt og nå børn og unge i udsatte positioner. 

19. Nov 2016
Christina Gro Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

Hovedbestyrelsesmedlem Christian Skovsgaard Bjerre opsummerede de to sidste års arbejde omkring FDF i samarbejde, hvor kreds og landsforbund har arbejdet med samarbejdet med kirke, skole og kommune: Alle kredse er knyttet til et sogn, og de sidste to år har flere kredse prøvet kræfter med et samarbejde med den lokale skole. Det har også vist sig, det kan være frugtbart med et tæt samarbejde med kommunen en række steder.  

– De kommende år vil vi ikke fokusere på specifikke samarbejdspartnere, men kirke og kommune kommer vi nok ikke udenom, sagde han fra talerstolen.  

Følgende udviklingsmål og delmål blev sat til debat:  

FDF skal åbne op og samarbejde for at give flere børn og unge et ståsted

  • Kredsene skal rustes til at spille en aktiv rolle for børn og unge i lokalsamfundet.
  • FDF skal nå udsatte børn og unge.
  • Udbrede FDFs ambition til børn og unge gennem styrket samarbejde med skolerne.   

De udsatte børn

Debatten kom hurtigt til at handle om formuleringen ”udsatte børn og unge”.  

Søren Carøe fra FDF Randers 2 foreslog at erstatte udsatte med ”såbare”. Nicolei Beier FDF Landsdel 6 fulgte op og foreslog, at vi i stedet skulle ”række ud til de socialt udfordrede børn og unge”.  

Johanne Lindegaard, FDF Fredensvang talte for, at vi ikke stempler børn, og slog derfor til lyd for formuleringen ”børn og unge i udsatte positioner”. Denne formulering bakkede formand for FDF Socialudvalg Simon Kangas Larsen op.

FDF Landsdel 1 talte for en sproglig rettelse til udviklingsmålet. Således at ”åbne op” blev erstattet med at ”FDF vil samarbejde”.  

Følgende blev vedtaget: 

FDF skal samarbejde for at give flere børn og unge et ståsted

  • Kredsene skal rustes til at spille en aktiv rolle for børn og unge i lokalsamfundet.
  • FDF skal nå børn og unge i udsatte positioner.
  • Udbrede FDFs ambition til børn og unge gennem styrket samarbejde med skolerne.