1. Drenge og piger sover hver for sig - dette gælder også ledere og børn. Der kan dog opstå situationer, hvor en kvindelig leder sover ved pigerne og en mandlig leder sover ved drengene, men dette sker kun med børnenes samtykke.
2. Der er adskilte toilet- og badeforhold for drenge og piger, og ledere og børn.
3. Vi bruger et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog
4. Der er som udgangspunkt mandlige og kvindelige ledere repræsenteret på alle hold
5. Er der ledere i kredsen, der er kærester, vil vi bestræbe os på, at disse har hvert deres ugentlige hold, samt sover adskilt
6. Alle med lederopgaver over 15 år er tjekket i det centrale kriminalregister, og har underskrevet børneattest, der fornyes hvert tredje år
7. Øl, vin, spiritus samt euforiserende stoffer er forbudt
8. Børnene vil ikke blive sendt på klatre-/sejladsaktiviteter uden forældresamtykke
9. Rygning skal ikke benyttes som et socialt samlingssted, og derfor foregår rygning et afsides sted. Ydermere, ryger unge og ledere ikke samme sted.