BLUZ

BLUZ-redaktionen laver blad for seniorvæbnere og seniorer.

BLUZ er et landsdækkende magasin, som alle seniorer og seniorvæbnere modtager med posten fire gange årligt.

Redaktionen består af frivillige FDFere, som skriver artikler til hvert nummer om emner, som berører unge. Samtidig giver reportager, personlige beretninger, quizzer og fotocollager et godt indblik i, hvad man som ung kan lave i FDF.

Vi holder redaktionsmøde fire gange årligt. Her evaluerer vi det seneste nummer og planlægger det nye. Redaktionen mødes herudover hvert andet år til Seniorfestival, hvor vi står for aktiviteterne i BLUZ-teltet.

Hvordan kommer du med?

Vil du gerne være en del af redaktionen? Så skriv til redaktør Mia Fanefjord Hansen på miap@fdf.dk og hør, hvornår det næste redaktionsmøde finder sted.