DUF delegeretmøde

Hvad er DUF Delegeret møde og hvordan kommer man med?

FDF sender en delegation på 8-10 Hovedbestyrelsesmedlemmer, frivillige og ansatte afsted til landsmødet i Dansk Ungdoms Fællesråd kaldet delegeretmødet.

Delegeretmødet tager stilling til unges interesser i foreningslivet og i samfundet generelt og FDF fik i 2016 vedtaget en fælles udtalelse om: "Ytringsfrihed for alle uanset tro eller politisk overbevisning" 

Hvordan kommer man med?

Du skal søge om at blive en del af delegationen i oktober hvert år, hvis du interesserer dig for FDF samfundsengagement og gerne vil have kendskab til FDF ståsted i det politiske landskab. 
Mødet foregår årligt første lørdag i december.

For mere information skriv til lassenybo@FDF.dk