Lederfighten

Vi er et udvalg bestående af tre personer, heraf er vi to, der primært sidder med koordinering af opgaver, udvalg og andre kreative sjæle samt én, der sidder med udvikling og opdatering af hjemmeside og andet teknisk. 

Vi kommer oprindelig alle tre fra FDF Vejle 5, men er nu bosiddende i Aalborg, Odense og Aarhus, hvorfor en del koordination foregår online, men også gennem møder 3-5 gange om året. 

Udvalget står for koordinering, drift og PR, mens opgaver primært kommer fra FDFs andre udvalg og enkelte kreative, selvstændige sjæle. 

Hvordan kommer man med?

I øjeblikket leder vi efter en PR-ansvarlig, der vil udbrede kendskabet til Lederfighten gennem trykte- og sociale medier. Er det dig, så skriv til os på lederfighten@FDF.dk