Seniorfestival

Udvalget for FDF Seniorfestival udpeges hvert andet år op til en Seniorfestival. Udvalget nedsættes ca. et år inden festivalen, og består af 6-7 FDFere samt 2-3 repræsentanter fra Kongeådales Efterskole. Hvert udvalgsmedlem står for et bestemt område (fx scene og lyd eller events), og nedsætter et underudvalg til dette - her kan der være brug for dig. Udvalgsmedlemmerne kommer fra forskellige steder i Danmark.

 

Udvalget arbejder intenst i 6-12 måneder op til en seniorfestival. Der er ca. 6-8 møder, som primært foregår fysisk på Kongeådalens Efterskole eller et centrals sted i Danmark. Det betyder, at meget af det spændende arbejde foregår mellem møderne. Udvalget har god erfaring med at deltage via Skype på status møder. 

Udvalget har én opgave: At skabe en mindeværdig festival for de unge FDFere, der giver dem lyst til mere FDF, når de kommer hjem. Udvalget arbejder i fem forskellige "områder", som dog løbende tilpasses: 

1) Scene og bands

2) Teknik og matriel

3) Aktiviteter, boder og events

4) Grafik og web

5) Sikkerhed og førstehjælp

 

Hvordan kan man komme med?

Du er altid velkommen til at kontakte udvalgsformand Jakob Fauerskov på fauer85@hotmail.com, for at høre nærmere omkring mulighederne for at være med til at lave FDF Seniorfestival - også hvis du har nogle spændende tanker der kan udvikle festivalen yderligere. Overvej gerne hvilket område du kunne tænke dig at arbejde indenfor - og så tager vi en snak derudfra.