Hvad hovedbestyrelsen mener om...

Her kan du læse, hvad FDFs Hovedbestyrelse mener om de fire værdibegreber i FDFs ambition: Tro, leg, samfundsengagement og relationer.

Foto: Christian Nesgaard

FDFs hovedbestyrelse har udarbejdet positionspapirer for hver af de fire værdibegreber i FDFs ambition: Tro, leg, samfundsengagement og relationer. Positionspapirerne er nu samlet i bogudgivelsen "Dit og mit ståsted – Om FDFs ambition", der udkom i efteråret 2020. De beskriver, hvad henholdsvis tro, leg, samfundsengagement og relationer betyder i FDF, og hvad hovedbestyrelsen gerne vil arbejde med at udvikle i FDF og generelt set indenfor disse områder.