Hvad hovedbestyrelsen mener om...

Her kan du læse, hvad FDFs Hovedbestyrelse mener om de fire elementer i FDFs ambition: Tro, leg, samfundsengagement og relationer.

Foto: Christian Nesgaard

FDFs hovedbestyrelse har udarbejdet to positionspapirer, der beskriver hvad henholdsvis tro og leg betyder i FDF, og hvad hovedbestyrelsen gerne vil arbejde med at udvikle i FDF og generelt set indenfor disse områder. Senere på året følger, hvad hovedbestyrelsen mener om samfundsengagement og relationer.