FDF leger med skolen

Vil du være med i den nye arbejdsgruppe, der skal bringe leg ud på skolerne.

Foto: Lars Bertelsen

FDF har siden 2014 haft skolesamarbejde som en del af udviklingsmålene. Masser af FDF-kredse har lavet gode samarbejder med deres lokale folkeskole, og i 2016 udgav FDF et materiale med konkrete forløb til kredse, som manglede inspiration til at komme i gang med samarbejdet.
Siden 2014 er vi blevet super skarpe på FDFs ambition, og vi er klar til at koble udviklingsmålet om skolesamarbejde med det, vi gerne vil kendes for af alle skolebørn: at FDF er verdensmestre i leg. Derfor vil vi i 2018 tilbyde alle kredse og skoler hjælp til at skabe gode samarbejder omkring leg.
Derfor skal vi bruge en arbejdsgruppe, som kan få gode ideer og føre dem ud i livet. Vi skal ikke kun sidde omkring mødebordet men også rejse ud i landsdelene og præsentere og lege med.

Vil du være med til det?

Forbundssekretær Heidi Bak Nielsen er tovholder for arbejdsgruppen, som ideelt består af 5-6 FDFere med baggrund i skoleverdenen. Det kan for eksempel være pædagoger, lærerstuderende eller folkeskolelærere. Bliver vi flere, er det fedt!
Arbejdsgruppen mødes på FDFs kontor i Aarhus på hverdagsaftener.

Tilmelding senest 31. marts, hvorefter Heidi indkalder til første møde.
Der forventes at blive bruge for 3-4 møder, og herefter skal projektet bæres ud til FDF og skolerne i efteråret 2018.

Hvis du har lyst til at være med til at løfte et superfedt legeprojekt fra ideudvikling til udbredelse til kredse og skoler, så send en mail til heidibak@FDF.dk med dine kontaktinformationer og lidt om dig selv.