Barselsvikariat i FDF som forbundssekretær

- i FDF Landsdel 3 og med forbundsopgaver.

FOTO: Thomas Heie Nielsen

Vil du være med til at give børn og unge et ståsted at møde verden fra? Har du mange talenter og lyst til udvikling? Er du god til at møde folk, motivere, kommunikere, følge op og lære fra dig? Kan du lege og skabe relationer?

FDF har en ledig stilling som barselsvikar for en forbundssekretær på fuld tid med kontor på Nørre Allé i Århus. Forbundssekretæren vil både have opgaver i landsdel 3 og opgaver, der går på tværs i forbundet i relation til implementering af ambition og udviklingsmål samt arbejde med udvalgte indsatser.

Vi søger derfor en person med relevant uddannelse, som ud fra FDFs formål og ambition vil være med til at gøre en forskel. Du skal kunne se dig selv arbejde både med kredsudvikling, lederuddannelse, kommunikation, organisatorisk udvikling og ledelse af frivillige.

Landsdelsledelsen i FDF Landsdel 3 lægger vægt på, at du er en uhøjtidelig og humoristisk person med respekt for forskelligheden ude i kredsene. Den nye forbundssekretær skal med udgangspunkt i kredsenes egne ønsker og behov yde god sparring og rådgivning. Forbundssekretæren skal kunne se muligheder frem for begrænsninger og have et godt netværk. Du skal have respekt for den valgte landsdelsledelse og have stor lyst til at udvikle landsdelen i samarbejde med dem.

Primære opgaver

 • Besøge kredse og hjælpe dem med deres arbejde
 • Afholde kredsledersamtaler med nye kredsledere
 • Støtte landsdelsledelsen i FDF Landsdel 3 i deres arbejde
 • Deltage i tværgående møder, bl.a. hovedbestyrelsesmøder
 • Deltage i arrangementer i forbundet
 • Arbejde med uddannelses af ledere i landsdelen
 • Løse forskellige forbundsopgaver fx i forbindelse med udviklingsmål
 • Kommunikere med kredse om mange forskellige opgaver
 • Udarbejde processer til møder og lede møder

Jobbet er meget alsidigt med store udfordringer personligt og fagligt. Du vil indgå i et team med dynamiske og udviklingsparate kollegaer samt i et tæt samarbejde med mange dygtige frivillige FDFere.

Vi forventer, at du er

 • Fortrolig med FDFs formål og ambition.
 • Engageret, initiativrig og evner at tænke visionært samtidig med, at du kan sikre, at beslutninger føres ud i livet.
 • Struktureret, inspirerende og har gennemslagskraft.
 • Motiverende, legende, lyttende, empatisk og ser ledelse af frivillige som en værdifuld opgave.
 • Fleksibel og kan arbejde både selvstændigt og i team.
 • Er god til at skabe relationer og kan arbejde proaktivt i dine relationer.
 • Er dygtig til at kommunikere både skriftligt og mundtligt i små og store forsamlinger, og har videndeling som en naturlig tilgang som ansat i en landsorganisation.                                   

Vi tilbyder

 • En spændende, legende og attraktiv arbejdsplads.
 • Et godt kollegafællesskab, hvor viden og hjælp er en del af dagligdagen.
 • Medindflydelse på udviklingen af FDF.
 • Personlig udvikling i en dynamisk organisation.
 • Stor selvstændighed og fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse.
 • En god introduktion til jobbet.

Praktiske informationer

Du skal stille bil til rådighed, der bliver afregnet efter statens takster.

Jobbet indebærer meget aften- og weekendarbejde.

Lønnen følger lønaftale for FDFs stab.

Forbundssekretæren refererer til udviklingschefen.

Ansættelsessamtaler

Ansættelsessamtale vil finde sted i Aarhus i starten af juni.

Ansøgningsfrist

Tirsdag d. 28. maj 2019. Ansøgningen vedlagt CV sendes til: job@FDF.dk

Forventet tiltrædelse

D. 15. august 2019.

Henvendelse vedr. stillingen kan ske til generalsekretær Rasmus Agergaard Pedersen på 4173 1180 eller udviklingschef Bitten Schjødt Kjær på 4173 1190.