Forbundssekretær i FDF Landsdel 7 og 8 med forbundsopgaver

Vil du være med til at give børn og unge et ståsted at møde verden fra? Har du mange talenter og lyst til udvikling? Er du god til at møde folk, motivere, kommunikere, følge op og lære fra dig? Kan du lege og skabe relationer?

Forbundssekretær

FDF er en børne- og ungdomsorganisation med 25.000 medlemmer fordelt på 350 lokale afdelinger. Som forbundssekretær på fuld tid har du base på FDFs hovedkontor i København, med mange opgaver ude af huset. Det være sig opgaver på Sjælland og øerne (FDF Landsdel 7 og FDF Landsdel 8) samt opgaver, der går på tværs af forbundet, hvor du vil indgå i et team med andre forbundssekretærer.

Vi søger derfor en person med relevant uddannelse, som ud fra FDFs formål og ambition vil være med til at gøre en forskel. Du skal kunne se dig selv arbejde både med udvikling af de lokale kredse, herunder formidling og uddannelse af voksne, samt organisatorisk udvikling og ledelse af frivillige.

Vi lægger vægt på, at du har forståelse for og viden om frivilliges engagement. At du med udgangspunkt kredsenes behov, yder god sparring og rådgivning. Forbundssekretæren skal kunne se muligheder frem for begrænsninger og have et godt netværk.

Primære opgaver:

Være opsøgende og nysgerrige på de lokale kredse, og udvikle dem i samarbejde med de lokale ildsjæle, herunder:

 • Afholde kredsledersamtaler med nye kredsledere.
 • Arbejde med uddannelse af ledere i landsdelen.
 • Udarbejde processer til møder og ledermøder.
 • Konflikthåndtering lokalt.
 • Støtte landsdelsledelsen i FDF Landsdel 8 i deres opgaveløsninger.

Derudover indeholder stillingen en række organisatoriske opgaver, herunder:

 • Udarbejde beslutningsoplæg, notater, analyse, fondsansøgninger mm.
 • Arbejde lokalt og med andre organisationer (DUF og Samråd) med at fastholde og sikre lokale rammevilkår for kredse, fx fokus på folkeoplysningsloven.  
 • Bidrage til arbejdet med FDFs udviklingsmål.

Jobbet er meget alsidigt med store udfordringer personligt og fagligt. Du vil indgå i et team med dynamiske og udviklingsparate kollegaer samt i et tæt samarbejde med mange dygtige frivillige FDFere.

Vi forventer, at du er:

 • Fortrolig med FDFs formål og ambition.
 • Engageret, initiativrig og evner at tænke visionært samtidig med, at du kan sikre, at beslutninger føres ud i livet.
 • Struktureret, inspirerende og har gennemslagskraft.
 • Motiverende, legende, lyttende, empatisk og ser ledelse af frivillige som en værdifuld opgave.
 • Fleksibel og kan arbejde både selvstændigt og i team.
 • Er dygtig til at kommunikere både skriftligt og mundtligt i små og store forsamlinger, og har videndeling som en naturlig tilgang som ansat i en landsorganisation.  
 • Er god til at skabe relationer og kan arbejde proaktivt i dine relationer.

Vi tilbyder:

 • En spændende, legende og attraktiv arbejdsplads.
 • Et godt kollegafællesskab, hvor sparring på tværs er en del af dagligdagen.
 • Medindflydelse på udviklingen af FDF.
 • Personlig udvikling i en dynamisk organisation, herunder forståelse for politiske beslutningsprocesser.
 • Stor selvstændighed og fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse.
 • En god introduktion til jobbet.

Praktiske informationer

Du skal stille bil til rådighed, der bliver afregnet efter statens takster.

Jobbet indebærer meget aften- og weekendarbejde.

Lønnen følger lønaftale for FDFs stab.

Stilingen er fuld tid og ansættelse sker på åremål i form af en 5 årig kontrakt.

Forbundssekretæren refererer til udviklingschefen.

Ansøgning

Ansøgningen sker via dette link.

Ansøgningsfristen er søndag den 15. december 2019.

Ansættelsessamtale vil finde sted i København onsdag den 18. december 2019 mellem kl. 16.00-20.00.

Forventet tiltrædelse

Snarest, dog senest 1. februar 2020.

Henvendelse vedrørende stillingen kan ske til udviklingschef Anna Buur Vistesen på 41 73 11 90.