Forbundssekretær til FDF Landsdel 3

- og Uddannelse i FDF

FOTO: Thomas Heie Nielsen

Vil du være med til at give børn og unge et ståsted at møde verden fra? Har du mange talenter og lyst til udvikling? Er du god til at møde folk, motivere, kommunikere, følge op og lære fra dig? Kan du lege og skabe relationer?

FDF har en ledig fuldtidsstilling som forbundssekretær med kontor på Nørre Allé i Århus. Forbundssekretæren vil både have opgaver i landsdel 3 og opgaver, der går på tværs i forbundet i forbindelse med at implementere ambition og udviklingsmål samt arbejde med udvalgte indsatser. Den primære forbundsopgave bliver i denne stilling at arbejde med uddannelse i FDF.

Vi søger derfor en person, som ud fra FDFs formål og ambition vil være med til at gøre en forskel. Det er ikke afgørende, om du er FDFer eller ej, men du skal kunne se dig selv arbejde både med kredsudvikling, lederuddannelse, kommunikation, organisatorisk udvikling og ledelse af frivillige. Du kan for eksempel have en samfundsfaglig, teologisk eller pædagogisk profil.

Landsdelsledelsen i landsdel 3 lægger vægt på, at det er en uhøjtidelig og humoristisk person med respekt for forskelligheden ude i kredsene. Den nye forbundssekretær skal med udgangspunkt i kredsenes egne ønsker og behov yde god sparring og rådgivning. Forbundssekretæren skal kunne se muligheder frem for begrænsninger og have et godt netværk. Personen skal have respekt for de folkevalgte og have stor lyst til at udvikle landsdelen i samarbejde med landsdelsledelsen.

Forbundsopgaver med uddannelse

 • Være kontaktperson til FDFs uddannelsesudvalg og understøtte deres arbejde – herunder arbejde med Den grundlæggende lederuddannelse og Lederfighten
 • Oprette og lede et nyt kursuslederforum, så kursusledere i FDF kan opbygge sparring og videndeling, samt at sørge for en mere samlet forbudsservice for kursusledere
 • Kontaktperson til Seniorvæbnerkurser og 7.-8. klassekurser – herunder finde og vejlede kursusledere
 • Indgå i ny udvikling omkring mere sammenhæng i kurser i FDF
 • Stå for instruktøruddannelse i samarbejde med frivillige kursusledere
 • Kursusleder på FDF Lederkursus, herunder lede det frivillige udvalg til kurset

Jobbet er meget alsidigt med store udfordringer personligt og fagligt. Du vil indgå i et team med dynamiske og udviklingsparate kollegaer samt i et tæt samarbejde med mange dygtige frivillige FDFere.

 

Vi forventer, at du er

 • Fortrolig med FDFs formål og ambition.
 • Engageret, initiativrig og evner at tænke visionært samtidig med, at du kan sikre, at beslutninger føres ud i livet.
 • Struktureret, inspirerende og har gennemslagskraft.
 • Motiverende, legende, lyttende, empatisk og ser ledelse af frivillige som en værdifuld opgave.
 • Fleksibel og kan arbejde både selvstændigt og i team.
 • Er god til at skabe relationer og kan arbejde proaktivt i dine relationer.
 • Er dygtig til at kommunikere både skriftligt og mundtligt i små og store forsamlinger, og har videndeling som en naturlig tilgang som ansat i en landsorganisation.                                   

 

Vi tilbyder

 • En spændende, legende og attraktiv arbejdsplads.
 • Et godt kollegafællesskab. 
 • Medindflydelse på udviklingen af FDF.
 • Personlig udvikling i en dynamisk organisation.
 • Stor selvstændighed og fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse.

 

Praktiske informationer

Du skal stille bil til rådighed, der bliver afregnet efter statens takster.

Jobbet indebærer meget aften- og weekendarbejde.

Lønnen følger lønaftale med den samlede stab og starter i statens skalatrin 38 excl. pension.

Jobbet er en tidsbegrænset stilling på 5 år med mulighed for forlængelse.

 

Ansættelsessamtaler

Ansættelsessamtale vil finde sted i Århus den 17. august 2017

 

Ansøgningsfrist

Mandag den 7. august 2017 kl. 12.00. Ansøgningen vedlagt CV sendes til: job@FDF.dk

 

Tiltrædelse

Den 1. oktober 2017, om muligt den 1. september 2017

 

Henvendelse vedr. stillingen kan ske til generalsekretær Morten Skrubbeltrang på 4173 1180 eller udviklingschef Bitten Schjødt Kjær på 4173 1190.
Ansøgeren refererer til udviklingschefen.

 

FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra.