Bliv en del af byggeudvalget vedr. Rysensteen

Landsforbundet søger medlemmer til byggeudvalg vedr. renoveringsprojektet på Rysensteen

Hovedbestyrelsen nedsætter et byggeudvalg, der skal udarbejde forslag til det samlede renoveringsprojekt vedr. Rysensteen.

Byggeudvalget følger projektet gennem hele byggeperioden og varetager planlægning og styring af renoveringsprojektet.

Byggeudvalget består af et hovedbestyrelsesmedlem, 2 ansatte og 2-3 frivillige FDFere med uddannelse og erfaring indenfor større byggeprojekter. Helt konkret ønsker vi en bygningsingeniør og en person med projektledererfaring eller folk med lignende erfaring/uddannelse.

Vi regner med som minimum at skulle holde månedlige møder i København, og du skal regne med at nogle af dem vil være i dagtimerne.

Vi forventer, at byggeudvalget arbejder et par år (fra første møde i udvalget – indtil projektet afleveres).

Hvis du er den person, vi har brug for – og hvis du vil bidrage til at sikre de økonomiske rammer for landsforbundets hovedkontor, som vil komme børn og unge til gode i mange år fremover – skal du sende et par linjer om dig selv og din baggrund til Peter Jeppesen på peterj@FDF.dk.