Vil du være med i FDFs medlemspuljepanel?

Vær med til at vurdere indkomne ansøgninger samt at give sparring og feedback til ansøgerne.

Foto: Bernt Nielsen

Medlemspuljen søger 2-3 kredsledere med interesse i udvikling, vækst og fastholdelse af medlemmer i FDF.

Som del i medlemspuljepanelet vil du være med til at vurdere indkomne ansøgninger samt at give sparring/feedback til ansøgerne.

Medlemspuljens midler kommer fra lukkede kredses overskud. Pengene bruges dels til at starte nye kredse, og dels til aktiviteter som er med til at fastholde nuværende medlemmer og aktiviteter som tiltrækker nye medlemmer. Ansøgningerne til aktiviteter kan komme fra kredse, landsdele og landsforbund.
Du kan læse mere om medlemspuljen her.

Vi forventer at mødes 1-2 gange om året, samt løbende behandle indkomne ansøgninger online.
Desuden vil du blive inddraget i den løbende udvikling af Medlemspuljen.

Hvis du er interesseret i at være med i medlemspuljepanelet, så send en mail til dn@FDF.dk senest fredag den 1. marts 2019. Skriv lidt om dig selv, og hvorfor du gerne vil være med i panelet. Vi forventer at have panelet klar til opstart omkring 1. april 2019.

Hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om Medlemspuljen, så kontakt Dorte Nielsen på tlf. 41 73 11 68 eller dn@FDF.dk. (dog på ferie i uge 7)