Vil du være med i Orkesterudvalget?

Vi søger medlemmer til orkesterudvalget, der vil være med til at løse forskellige opgaver som nøgleperson eller medlem.

 

Foto: Tina Lausten Vesti

Du arbejder sammen med et stærkt formandskab, der består af Anne Mette, Nikoline og Jan.

Arbejdet

Du sidder enten for bordenden som nøgleperson sammen med andre om opgaven, eller du er en af flere dygtige frivillige og sørger for at hjælpe med en af orkesterudvalgets mange opgaver.

Du vil sammen med formandskabet kunne trække på en lang række erfaringer til inspiration og støtte, eller du kan finde på noget selv. Formandskabet har udpeget en tovholder til dig, der sammen med dig vil planlægge opgaven og sørge for maksimal brobygning fra tidligere.

Vi forestiller os, at du kan nikke genkendende til et eller flere af nedenstående punkter:

 • Jeg har lyst til at være med til at lave et landsforbundsarrangement.
 • Jeg synes uddannelse i FDF er super vigtigt.
 • Jeg kan lide at sidde og koordinere mellem mange interesser inden for FDF og musik.
 • Jeg kan holde retningen på sjove og gakkede indslag med udgangspunkt i FDFs værdier, ambition og udviklingsmål.
 • Jeg kan følge en opgave til dørs og overholde deadlines.
 • Jeg har måske indblik i hjemmesidesystemer (eller CMS Systemer eller lignende).
 • Jeg kan lægge en plan for reklame, udvikling, afholdelse og afslutning af projektet.

Dine opgaver før, under og efter løsning af dine områder kan inddeles i tre grupper, hvor du skal holde overblikket i forhold til en række praktiske ting, du skal motivere og sætte retning blandt andre frivillige, instruktører og kursister og endelig er du den som alle ved hvem er.

Du kan nedenfor se hvor orkesterudvalget lige nu mangler hænder, og hvor vi gerne vil være flere. Der findes allerede solide koncepter, drejebog, dropbox, som du kan arbejde videre ud fra. Formandskabet støtter alt hvad de kan og vi dele viden på tværs af de forskellige opgaver i udvalget.

Vi arbejder med følgende opdeling: 

 • Marie, Kevin og Bejamin sammen med Jan, står for landsorkeste
 • Martin sammen med Anne Mette, står for arkive
 • Lise-Lotte sammen med Jan, står for Efterårskurset
 • Anne Mette er tovholder for uddannelse og søger aktive kræfter/samarbejdspartnere rundt i landet
 • Marianne koordinerer Sydslesvig sammen med Jan
 • Nikoline er tovholder for kommunikation og søger aktive kræfter/samarbejdspartnere rundt i landet
 • Anne Mette og Jan er tovholder for kredsudvikling i samarbejde med Bitten fra landsforbundet
 • Anne Mette er tovholder for koncertstævnet og søger aktive kræfter/samarbejdspartnere rundt i landet

Har du spørgsmål, mod på opgaven eller vil du bare gerne høre lidt mere, så kontakt formandskabet ved Anne Mette eller Jan Olav Skogøy.

Du er selvfølgelig også meget velkommen til at sende opfordringen videre til de gode kræfter, du kender.

Anne Mette, amflugel@gmail.com / 22 61 90 11 eller

Jan, jan@skogoy.dk / 31 54 00 53