Udviklingschef med ansvar for kredsudvikling, kredsstart og uddannelse

Vi søger en dygtig leder, der kan være en central kulturbærer i en værdistærk organisation.

16. May 2019

FOTO: Kasper Henriksen

Du kommer til at stå i spidsen for forbundets tilbud til udvikling af kredsarbejdet, opstart af nye kredse og udvikling af kursus- og uddannelsestilbud. Stillingen indebærer personaleansvar for otte forbundssekretærer, der arbejder med kreds- og landsdelskontakt. Vi forventer, at du vil være aktiv medspiller til generalsekretæren og hovedbestyrelsen i den fortsatte strategiske udvikling af landsforbundet FDF.

Vi forventer

 • Du kan stå inde for og arbejde på grundlag af FDFs formål og ambition

 • Du har ledelseserfaring, enten praktisk eller teoretisk

 • Du er en stærk kulturbærer

 • Du kan tænke langsigtet og arbejde strategisk

 • Du har solid erfaring fra FDF på både kreds- og landsforbundsniveau

 • Du er fleksibel i samarbejdet med frivillige ledere

 • Du kan omsætte erfaringer og netværk til gavn for FDF

 • Du kan arbejde parallelt med drift, implementering og udvikling

 • Du tænker i videndeling og har fokus på evaluering og dokumentation

 • Du udviser fleksibilitet i situationer med stor arbejdsbelastning.

Dine opgaver

 • Personaleansvar for FDFs kredsteam

 • Ansvar for forbundets tilbud til udvikling af kredsarbejdet og start af nye kredse

 • Udvikling og sikring af sammenhæng i FDFs kursus- og uddannelsestilbud

 • Ansvarlig for at dele af FDFs udviklingsmål og vedtagelser fra landsmøderne bliver til virkelighed og lever lokalt og centralt

 • Udarbejdelse og opfølgning på samarbejdsaftaler med landsdelsledelser.

 • Understøttelse af Landslejren 2021

 • Understøttelse af arbejdet med eksterne partnerskaber

 • Sparring med generalsekretær og den øvrige ledergruppe

 • Medlem af FDFs forretningsudvalg og deltagelse i hovedbestyrelsesmøder.

Ansættelsesvilkår

 • Ansættelsestidspunkt er 1. august 2019.

 • Åremålsansættelse på 5 år med mulighed for forlængelse.

 • Løn fastsættes i forhold til kvalifikationer efter nærmere aftale.

 • Du refererer til FDFs generalsekretær.

 • Arbejdsstedet er Rysensteensgade 3, 1564 København V.

 • Aktiviteter rundt i hele landet. Rejsetid, aften- og weekendarbejde må forventes.

Ansøgning

Ansøgning sendes via nedenstående formular.

Ansøgningsfrist er onsdag den 12. juni 2019 kl. 12.00. Samtaler finder sted onsdag den 19. juni 2019.

Spørgsmål og yderligere oplysninger om stillingen fås hos FDFs generalsekretær, Rasmus Agergaard Pedersen, 41 73 11 80.