Det bobler i Danmark

Bobler kan med tiden blive til nye kredse

Flere steder rundt i Danmark bobler det med initiativer og ildsjæle som gerne vil starte nyt FDF. Nogle steder er der forældre som efterspørger FDF. 

Det er det vi kalder for bobler - og det er herligt! Boblerne kan med tiden vokse sig store, så et reelt kredsstartsprojekt kan vokse frem. 

Herunder kan du se hvor vi ved at der er små bobler.