Retningslinjer for instruktører og medarbejderes medlemsskab af FDF

Vedtaget af HB 2014

Hovedbestyrelsen har vedtaget krav om medlemsskab af FDF for at være instruktør eller medarbejder på landsforbundets kurser samt stævner og lejre. 

Der kan dispenseres fra dette princip i forbindelse med særlige fag-specifikke kurser. 

Det er FDFs ledelse som træffer beslutning om dispensation.