FDFs ambition

Ambitionen sætter ord på FDFs virke, og udfolder FDFs formål. 

I november 2014 vedtog FDFs Landsmøde en ny ambition for FDF. 
Hvor formålet om at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus fortæller, hvad vi er sat i verden for, fortæller ambitionen, hvordan formålet sættes i spil, og FDF bidrager til en bedre verden for børn og unge.

Ambitionen sætter ord på FDFs virke. Ord vi kan være enige om, ord der skaber en sammenhængskraft og ord, der giver os et fælles sprog og en fælles retning. 

Ambitionen udfolder FDFs formål og særligt det møde, der omtales i formålet, Det er målet, at ambitionen kan udfylde et trin mellem vores formål og det ugentlige arbejde. Et mellemtrin, som både giver mening i hverdagen og fungerer som fælles fortælling om vores arbejde. Som i så mange andre organisationer er det ikke nødvendigvis formålet, man skal møde som det første. Indgangsreplikken til FDF skal favne ligeså bredt som vores egen opfattelse af FDF som et bredt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde. 

Når vi i ambitionen siger, at vi giver børn og unge et ståsted at møde verden fra, er det netop fordi, vi mener, at kombinationen af vores formål, værdier, aktiviteter og menneskesyn giver et særligt ståsted for livet. Et ståsted, hvor vi ruster nye generationer til at møde livets udfordringer, finde fællesskaber og tage ansvar for den verden, de er en del af. De fire pinde i ambitionen formulerer tilsammen FDFs særlige ståsted.

FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra.

Relationer

FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte.


Tro

FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag.


Leg

I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer lærer at indgå i forpligtende fællesskaber.


Samfundsengagement

FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der engagerer sig i den verden, vi lever i.