Udviklingsmål

FDFs landsmøde har siden 2014 vedtaget udviklingsmål, som FDF skal arbejde med de kommende år.

Fællesskab og relationer

(2016-2020)

FDF vil øge fokus på fællesskab og relationer af høj kvalitet for at fastholde børn, unge og aktive ledere i FDF

Delmål for 2019-2020: FDF vil sætte fokus på sammenhæng mellem samværsformer og aktiviteter i det gode møde.

Fortællingen

(2018-

Lederen omsætter ambitionen til fortællinger om FDF

Delmål 2019-2020: Ledere og unge omsætter ambitionen til fortællinger om FDF

Børn og unge i naturen

(2018-

FDF ønsker at flere børn og unge oplever, undres, glædes ved og passer på naturen

Delmål 2019-2020: FDF skal være et attraktivt og lettilgængeligt fællesskab, hvor børn og unge oplever naturen gennem betydningsfulde og nyskabende aktiviteter.

Venner på 7.-8. klassekursus Rysensteen 2014.