Udviklingsmål

FDFs landsmøde vedtog i 2014 og 2016 en række udviklingsmål indenfor samarbejde og relationer, som FDF skal arbejde med de kommende år.

Fællesskab og relationer 2016-2017

Fællesskab mellem børn

  • FDF skal være et frirum for alle.
  • Omverden skal forstå fællesskabets betydning.

Relationer mellem børn og ledere 

  • FDFs pædagogiske praksis skal i fokus.
  • Ny viden om relationer og pædagogik skal inspirere os. 
Venner på 7.-8. klassekursus Rysensteen 2014.

FDF i samarbejde 2017-2018

FDF vil samarbejde for at give flere børn og unge et ståsted

Lokalt engagement

Kredsene skal rustes til at spille en aktiv rolle for børn og unge i lokalsamfundet.

Vi vil styrke lederne til at bruge FDFs ambition i arbejdet med at sikre synlige og imødekommende kredse i lokalsamfundet

Børn og unge i udsatte positioner

FDF skal nå børn og unge i udsatte positioner.

Ved at understøtte kredsene og udvikle vores samarbejde med relevante partnere vil vi give børn og unge i udsatte positioner mulighed for at opleve et meningsfuldt fællesskab. 

Samarbejde med skolen

Udbrede FDFs ambition til børn og unge gennem styrket samarbejde med skolerne. 

Med udgangspunkt i ambitionen vil vi fortsat ruste kredsene til at samarbejde med skolerne. Der vil særligt være fokus på at bruge legen som indgang til skolerne.

Fællesskab og relationer 2017-2019

FDF vil øge fokus på fællesskab og relationer af høj kvalitet for at fastholde børn, unge og aktive ledere i FDF

Legen som frirum

FDF skal vise, hvordan legen skaber fællesskab og er et frirum for børn og unge.

Vi vil gøre det tydeligt og udfolde, hvordan vi gennem legen skaber frirum og lærer at indgå i forpligtende fællesskaber, og give kredsene redskaber til at lege godt. 

Lederfællesskabet og flere børneledere

Kredsene skal sikre et miljø og en kultur, hvor flere voksne vil deltage aktivt i arbejdet med børn og unge.

Ved at sætte fokus på gode lederfællesskaber vil vi styrke relationerne mellem børn, unge og voksne i kredsen. 

Fastholde flere medlemmer

Kredsene skal gennem gode relationer mellem børn og voksne fastholde flere medlemmer i længere tid.

Vi vil sikre, at arbejdet med gode relationer mellem børn og voksne spredes i alle kredse gennem værktøjet ”Rundt om relationer” samt anden lederuddannelse.