FDF Orkesterudvalg

Velkommen

Formål med arbejdet i orkesterudvalget er at det skal styrke, formidle og udvikle orkester-musiklivet i FDF.

Udvalget arbejder med

orkesterkursus

koncertstævne

årsmøder i sydslesvig

landsorkester

og meget mere...

Du kan også finde os på facebook.

FDF er musik og musik er FDF

Udvalgets arbejde

Udvalget arbejder under ansvar overfor FDFs hovedbestyrelse og ud fra FDFs vision.

Orkesterudvalget skal styrke, formidle og udvikle musiklivet i FDF

Udvalget har ansvaret for følgende driftsopgaver:

* Være ansvarlig for landsforbundets nodearkiv.

* Behandle ansøgninger om tilskud fra Julsøfonden til nye musikenheder.

* Ansvarlig for musikdelen på efterårskurset, herunder komme med forslag til navne på delkursusledere og instruktører, samt bistå kursuslederen.

* Afvikle/bistå ved gennemførelse af landsforbundets årlige efterårskursus.

* Koordinere FDFs forskellige musikenheders deltagelse i Danske Årsmøder i Sydslesvig

* Støtte FDF Landsorkester

* Efter aftale formidle nyheder, omtale arbejdsstof og ideer via FDFs forskellige medier.

* Deltage i koordinerende møder med repræsentanter fra de tre andre musikudvalg.

Udvalget har ansvaret for følgende udviklingsopgaver:

* Fokus på tiltag, arrangementer og materiale, der tilskynder, inspirerer og motiverer børne- og elevarbejdet.

* Levere inspiration, materiale og instruktører til kurser om musik i kredsarbejdet, sådan at musikarbejdet bliver tilgængeligt for flere ledere.

* Tage initiativ til en målrettet styrkelse af elevarbejdet og instruktøruddannelsen i de eksisterende orkestre

* Styrke de mindre orkestre gennem udgivelse af partiturmateriale for mindre ensembler i FDF (6 -15 musikere)

* Udarbejde et idé- og inspirationsmateriale til begynderundervisning.

* Støtte FDFs landsorkester.

* Deltage i udarbejdelsen af en fremtidig musikstrategi (Se særskilt projektnotat)

Arbejdsmetode og afrapportering

* Retningslinjer og anvisninger for udvalgets arbejde findes på www.FDF.dk/udvalg

* Der skal udarbejdes en tids- og handlingsplan for udvalgets aktiviteter.

* I forbindelse med nogle hovedbestyrelsens møder udarbejdes en status på udvalgets arbejde – landsforbundet har initiativet til at iværksætte denne opfølgning.

* På opfordring af hovedbestyrelsen udarbejdes et notat mod slutningen af udvalgsperioden over udvalgets arbejde med erfaringsopfølgning og forslag til fremtidige tiltag.