Kredsbestyrelse

Kredsformand:

Anne Mette Pedersen, tlf. 50 50 25 86, frk.flid@gmail.com

Kasserer:

Peter Esben Pedersen, tlf. 40 54 84 00, pep@pepweb.dk

Bestyrelsesmedlem:

Rikke Olssen, tlf. 28 84 14 74

Helle Larsen, tlf. 61 79 59 78

Hans Henrik Clemmensen, tlf. 24 98 27 76

Peter Madsen, tlf. 40 41 36 80

Kredsledelse:

Anja Wulff Andersen, Tlf. 26 14 45 81, awa@FDF.dk

Sofie Larsen, Tlf. 31 44 49 26, sofielarsen@FDF.dk

Lederrepræsentant:

Tommy Duun Mogensen, Tlf. 22 22 03 53, duun@FDF.dk

Seniorrepræsentant(er):

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen opgave er først og fremmest at tilse, at FDF-aktiviteterne finder sted i overensstemmelse med FDFs formål.

Bestyrelsen har ansvaret for kredsens økonomi og forholdet til vores lokale Sogne.

Yderligere info om en kredsbestyrelses opgaver findes her.

Årsmøde i kredsen

FDF-kredse skal årligt holde et møde for alle kredsens medlemmer. På dagsorden er kredsens liv, og valg af et flertal til kredsbestyrelsen.
Næste årsmøde i FDF Pandrup er søndag 20. september 2020.