FDF kredsene i Viborg driver i fællesskab Sejlcenter Viborg, der består af 14 kanoer, 3 meginjoller, 1 stormegin og 2 følgebåde. Fartøjerne står til rådighed for FDF kredsene i Viborg, men andre foreninger, kredse, troppe, grupper eller skoler har efter udlejers godkendelse også mulighed for at gøre brug af dem.