I FDF Høje Taastrup har vi et ønske om at fremtids sikre kredsen så godt som muligt. De tanker vi har gjort os i den anledning har vi nedskrevet i en strategi. I strategien har vi formuleret de overordnet problemområder vi ser og hvilken løsninger vi finder anvendelig.

I tilknytning til strategien vil vi udarbejdet en handlingsplan. Strategien vil blive revideret næste gang i foråret 2005.

Vi vil arbejde for at alle beslutning i FDF Høje Taastrup bliver taget udfra reglen "Det skal være for børnenes skyld". Hovedsigtet med denne strategien er ellers at formuler hvordan vi vil fremtids sikre kredsen. Vi har over en længere periode arbejdet for at fastholde vores unge medlemmer, ud fra en tankegang hvor vi giver de unge al den fokus vi evner. De skal føle sig som noget særligt, de skal have frihed til at deltage i de kurser og udfordringer de måtte ønske. Kort sagt vi gør alt for at holde på dem.

Vi må dog desværre erkende at dette ikke gør det alene. Vi ønsker derfor at gøre op med den grædekone mentalitet som hersker omkring at fastholde og aktivere unge, fordi det er svært og de unge springer fra.

Det allervigtigste punkt set fra vores side, er derfor at sikre en bæredygtig gruppe, og så erkende at frafaldet sker. Derfor vil vi i den kommende periode også rette vores kræfter mod gruppen af børn, og arbejdet med at opbygge et grundlag for den bæredygtige gruppe.

Det vil derfor være af afgørende betydning at få opbygget et bredt fundament af børn som kan indgå i den bæredygtigt gruppe, når vi samtidig erkender at der sker et frafald fra børnegruppen til ungegruppen.

For at gøre det muligt og samtidig attraktivt at være en del af et større FDF Høje Taastrup, stiller det også krav til vores evne til at møde børn og unge med de rigtige rammer på de rigtige steder. Vores erfaringer siger os, at det er vigtigt at møde børnegruppen i deres nærmiljø, mens det ikke har så stor vigtighed når vi tale de unge. For de unge er aktivitetsrammerne og det at være en del af en større gruppe vigtigere, de unge søger derhen hvor der er andre unge. For at kunne skabe disse rammer er vi derfor nød til at have flere mødesteder for forskellige miljøer.

For børnegruppen skal vi arbejde for at etablere primær mødesteder i deres nærmiljø med rumlige forhold. Der skal være mulighed og plads til at være mange og samtidig kunne give mødestedet sit eget præg.

For de unge skal vi arbejde mod at etablere et mødested med plads til at dyrke spejderaktiviteter, have rummelighed men også hygge, og så skal de unge kunne give det deres eget præg.

Vi ser det ikke som noget mål i sig selv at være selvejende. Vi vil derimod altid vægte alle vores beslutninger op imod at de sker for børnenes og de unges skyld.