Ønskelisten

På et ledermøde lavede vi brainstorm over, hvad vi – uden skelen til lederressourcer og økonomi – kunne tænke os at lave for de unge. Listen er således mest en ønskeliste, men flere af forslagene kan godt bruges allerede nu.

 • ”Fuldtidsledere” – de unge skal kunne SMS, chatte, facebooke m.v. med lederne – også uden for FDF
 • Plads til at snakke med voksne
 • Aktiviteter gennem hele sommerferien
 • Ekstrem-tur hvert år, så der altid er noget stort at se frem til
 • Blive smidt ud i ødemarken med en GPS
 • Flere primi-aktiviteter
 • Flere Væbnermesterskabsaktiviteter på møderne
 • Deltage i internationale sommerlejre
 • Fjeldvandring
 • Hel FDF-dag (FDF direkte fra skole)
 • Det uforudsigelige (f.x. pludselig mødes en lørdag)
 • Flere kurser (det er dem, der giver ”suset”)
 • Landslejr hvert år
 • Give de unge opgaver/ansvar i forhold til konkrete projekter – ikke kun internt i kredsen men også i.f.t. netværk og lignende.
 • Husk også hygge/sjov

Hvad kan vi – hvad vil vi

På ledermødet i april 2005 lavede vi en SWAT-analyse, der viser styrker og muligheder men også svagheder og trusler for ungdomsarbejdet i FDF Selsmose (se vedlagte opsamling). Den giver afsæt for, hvad det egentlig er vi kan og vil.

Grundlæggende er det opfattelsen, at der er forskel på gruppen af unge. Selv om der selvfølgelig ikke kan sættes en klar aldersgrænse, så er det alligevel oplagt at benytte klassedelingen væbnerelev/væbner og seniorvæbner/senior som opdeling af gruppen, for de er forskellige og har også behov for at være hver for sig. Det har vi længe forsøgt ved at køre én samlet klasse, men lave en del aktiviteter hver for sig.

Vi må opdele de unge i to klasser; væbnerelev/væbner og seniorvæbner/senior. Der kan sagtens køres nogle aktiviteter samlet, men de bør have hver deres klasse og det meste af tiden have forskellige aktiviteter.

Væbnerelev/væbner klassen fokuserer på færdigheder.
De yngste har det fint med aktiviteter i kredsen og interesserer sig også relativt meget for færdigheder – også de klassiske væbnerfærdigheder som reb og rafter.

Seniorvæbner/senior fokuserer på fællesskab og ansvar.
De ældste vil gerne udvide horisonten og går meget op i at lære nye at kende og bruge nye netværk fra eksempelvis seniorkurser.

Mål med klassearbejdet

Væbnerelev/væbner

Seniorvæbner/senior

Næste sæson

- særskilte klasser/aktiviteter

- opbyg landslejrstemning

- færdigheder (de klassiske væbnerfærdigheder)

- ”de fede primi-oplevelser” – også weekender med raftearbejde, bålmad m.v.)

- Flere ude aktiviteter – der bør være flere ude- end inde-møder.

- særskilte klasser/aktiviteter

- opbyg landslejrstemning og seniorcitysteming

- bedre sammenhold

- tættere kontakt – bl.a. SMS hver uge (ikke bare ”huskere” men aktiviteter, happenings, billeder fra lejre, forkyndelse m.v.)

- fællesskab med andre end fra kredsen (kurser, rockgudstjenser, netværksarrangementer m.v.) – f.eks. mindst fire aktiviteter med andre om året

Senere sæsoner

- det samme som ovenfor +

- landslejropfølgning

- (væbnere kan evt. også tilbydes at deltage på ”ekstrem-sommerlejr)

- det samme som ovenfor +

- landslejropfølgning

- ekstrem-sommerlejr (f.x. tømmerflådetur, fjeldvandring, aktivitetstur til Polen). Vi bør markedsføre allerede inden landslejren, at der er en sådan stor lejr året efter.

Hvad kræver det

For at føre ovenstående ud i livet kræver det generelt en opprioritering af ungdomsarbejdet med blandt andet følgende:

 1. To selvstændige klasser
 2. Fire ledere (to på hver klasse)
 3. Bedre kontakt i netværket og om nødvendigt på Selsmose-initiativ
 4. ”Fuldtidsledere” – i hvert fald at lederne også har kontakt med de unge udenfor FDF
 5. Bruge udefaciliteter mere (helst få et nyt godt samlet sted at have møder)
 6. Penge – i hvert fald i senere sæsoner, hvis vi satser mere på ”ekstrem-oplevelser”.

Opfølgning

Der skal følges op på de mål. Der er sat ovenfor. 1 gang halvårlig evalueres væbner og seniorarbejdet, sådan at der f.eks. i december/januar evalueres væbnerelever/væbnere og i maj/juni evaluerer.

Bl.a. skal det vurderes om det lykkes at fastholde medlemmer. Lykkes det ikke er det nemlig rigtig mange gode lederressourcer at prioriterer.

Der bør gennemføres aktiviteter for at ”gen-erobre” gamle medlemmer – f.x. et årligt særarrangement for gamle FDF’ere.