Mødetider for de enkelte klasser torsdage:

Puslinge/tumlinge (0.-2. klasse): 16.30 til 18.00

Pilte (3.-4. klasse): 18.30-20.00

Væbnere og seniorvæbnere (5.-6.klasse): 19.00-21.00

Seniorvæbnere (7.-8.klasse): 19.00-21.00

Seniorer (9. klasse og ældre) 18.30-20.30 om mandagen

Medlemsskab

Kontingentet i FDF Silkeborg 1. kreds er på kr. 1.200,-/årligt. Kontingentet betales i to rater via Flexbillet. Pengene dækker materialer til klassemøderne, fællesudstyr til ture og lejre og vedligeholdelse af Kredshuset Samtidig betaler kredsen kontingent til Landsforbundet FDF, der arrangerer kurser og lederskoler, og udgiver medlemsblade til børn og ledere.

Hvis du ønsker at stoppe til FDF, giv da gerne kredsledelsen besked.

Hvis din familie har svært ved at få råd til kontingentet,deltagelse i lejre m.m., tilbyder BROEN støtte til børns fritidsaktiviteter:

https://broen-danmark.dk/silkeborg/

Også hos foreningen for mødre og børn er der økonomisk hjælp at hente:

https://morbarn.info/vi-stotter/

FDF skjorte

I FDF har vi vores FDF skjorte på, når vi mødes. Når du er blevet medlem kan du købe en i vores butik. Du kan også nogle gange købe en brugt i kredshuset. Husk også at sætte den gamle til salg når du er vokset ud af den

Gå til butikken

Værdier

FDF giver børn og unge et ståsted baseret på relationer, tro, leg og samfundsengagement.

Læse mere om FDFs værdier og ambition her:

FDFs værdier