Skrænten

Gultentorpvej 40A

9260 Gistrup

Udlejning

Annette og Villads Simonsen

Tlf. 96 34 14 99