2021

Vi er gået i gang med at søge penge til nyt vintertelt som skal bruges til at passe på vores gamle skib uden for vores sejlsæson og som vil danne ramme om vores arbejde om vinteren.
Da vi ikke har noget værksted på land, er alle vores aktiviteter på skibet også om vinteren, så for at holde på vores medlemmer og bevare det sociale netværk omkring skibet, bliver vi nødt til at have et godt vintertelt som vi kan holde disse aktiviteter under.
Vi har i 2020 fået ny rig med støtte fra A.P. Møllers Fond og Skibsbevaringsfonden, og da bl.a. de vanter og stag, der holder masterne, er udformet anderledes end tidligere, passer vores gamle vintertelt ikke længere – som i øvrigt er godt udtjent. Derfor søger vi midler til et nyt.

Hvis vi ikke har telt på om vinteren, slider vintervejret meget hårdt på skibet – hvilket bl. a. grå ud over mange af de forbedringer, vi har fået lavet med støtte fra forskellige fonde, der har ydet støtte til renoveringen af skibet det sidste mange år. Ligeledes muliggør et telt, at vores frivillige medlemmer også om vinteren kan ligge tusindvis af timer i projektet omkring Skibladner II.
Hvis forholdene er gode for vores frivillige, så kommer der også flere, og især den unge generation er lettere at holde på, når de ikke skal stå ude i vinterkulden, men kan være med i arbejdet under teltet og under arbejdet skabe gode sociale relationer til andre unge, men også ældre medlemmer, så de får et godt ståsted.

I år er det forhåbentligt sidst gang vi skal sætte det op. man kan tydelig se det på billederne:

Ned agter, er teltet utæt og vi har måtte ligge en ekstra presenning over, for at holde det tæt.


Teltet på forskibet, kan vi aldrig rigtig få tæt, da det ikke passer... så vi har altid vand ind genne stævnen når det blæser og regner.Her på billedet kan ses vi har lavet tagrender under teltet, da det er for lille til at blive syet rigtigt sammen.

Budget er på 218.000 kr.
Der er sendt mange ansøgninger ud, vi afventer svar fra mange endnu...