For at få alt ting til at fungere og blive koordineret godt, har vi på Skibladner opdelt ansvarsområder på det vi kalder tovholdere. Dem der er tovholdere har ansvaret for at koordinere og igangsætte opgaver inden for nævnte områder. Som tovholder har man ansvaret for at indrage søkredsens medlemmer i beslutninger inden for området.

Hvis du vil høre mere om tovholderrollen og om opgaverne kan du altid kontakte Benjamin (kredsleder) eller Rasmus (Formand).

Tovholder liste

Ansvarsområde
Tovholder navn
Rig Mogens Kjøller Olsen
Motor
Skrog og dæk
Aptering / indretning
Kabys Rasmus Bogø
Fundraising Benjamin Rasmussen
Togtplan Benjamin Rasmussen
PR Rasmus Bogø
Navigations- og radioudstyr
Sikkerhedsudstyr
EL installation

René Torstensen
Mark Edelbo

Skibsbibliotek og Søkort Mogens Kjøller Olsen
Jollen og booking af denne

René Torstensen
Benjamin Rasmussen