Kort info tekst om Skibladner II

Galeasen Skibladner II sejlede i 65 år med fragt i de indre danske farvande - cement
fra Ålborg, granit fra Bornholm og forskelligt stykgods. Denne trafik blev efter
anden verdenskrig i stigende grad overtaget af jernbanen og af lastbiler, og i
begyndelsen af 60'erne var der ikke længere mange aktive småskibe i Danmark.
FDF Københavns Søkreds overtog skibet i 1962 og har siden anvendt hende som
øvelsesskib. Det gamle lastrum er apteret med kabys, salon og banje, hvilket
muliggør, at op til 19 personer kan sove om bord.
De fleste af vores ture og togter går rundt i de indre danske farvande, som skibet er
bygget til at besejle; men deltagelse i fx Tall Ships' Races har bragt os så langt
omkring som Stavanger i nord, Lissabon i syd, Dublin i vest og Skt. Petersborg i øst.
Vi arbejder løbende på at renovere skibet og så vidt muligt tilbageføre det til et
udseende, som i hendes aktive år som fragtskib.

Skibladner II

Bygget 1897 af N.F. Hansen i Odense
Siden 1962 øvelsesskib for FDF Københavns Søkreds
Løbende renovering mhp. tilbageføring til mere oprindeligt udseende.

PR Billeder i højopløsning