Kredsen's historie

FDF Skjern blev stiftet den 26. september 1911. To lærere ved Byskolen (Søndergaard-Jacobsen og Hermansen) følte der manglede en forening for drenge i byen. Det startede ganske beskedent med 31 indmeldte drenge. Man havde møde hver 14. dag, gymnastik hver uge samt musikøvelser et par aftener om ugen. I efteråret var der plads til marchøvelser. For at skaffe penge til nogle horn blev der afholdt koncert i byen. I August 1912 havde man den første længere tur. Med fuld musik og ny fane i spidsen gik man til Venø bugt over Brejning, Holstebro og Hjerm. Hjemturen blev dog med tog til Ringkøbing, hvorfra man så gik til Skjern. Ved FDF Skjern’s 60 års jubilæum kunne landsforbundet formand konstatere, at FDF Skjern var et sted man blev varmt modtaget og trods medgangs- og modgangstider i forbundet har kredsen været stabil og respekteret for sit store arbejde. Tidligere kredsfører Laurids Hansen (1946-1970) fortæller således: Kredsens første formand var Troels Christensen, der sammen med kredsens stifter og kredsfører Søndergaard-Jacobsen, L. Knudsen M. Joh. Knudsen og J.M. Stobbe dannede den første bestyrelse.

Ved 50-års jubilæet i 1961 blev Søndergaard-Jacobsen og nu afdøde J.M. Stobbe udnævnt til æresmedlemmer i kredsen. I forvejen var fhv. bankbestyrer P. Ingolf Christensen æresmedlem. Gennem to lange perioder som kredsfører havde han kredsens første tyve år været med til at sætte sit uudslettelige præg på kredsens udvikling. Med landsforbundets hovedbestyrelse var han ikke altid enig, men hans frie livssyn har uden tvivl præget FDF Skjern, så kredsen blev et samlingssted for drenge fra alle samfundslag og folkekirkelige retninger. På kredsførerposten i de forløbne seks årtier har desuden lærer Astrup, Chr. Christiansen, Hans Kruse, P. Haahr og Karl Fjord hver for sig været med til at præge kredsen. L.P. Lauritsen virkede i mange år som formand for bestyrelsen og samtidig i en kort periode som konstitueret kredsfører. Han blev hædret med landsforbundets hæderstegn i guld. Endvidere har Johs. Beiter, Karl Fjord og A. Søndergaard siddet som formænd for skiftende bestyrelser. Mange, mange flere aktive ledere har været med til at præge kredsens arbejde i de første 60 år.

I 2011 kunne kredsen fejre 100 års jubilæum. Begivenheden blev markeret over to dage:

Lørdag med aktiviteter i byen for børn og unge med efterfølgende optog gennem byen ud til Dyrskuepladsen. Derude var der opbygget en lejrplads med telte, køkkenbord, komfur, pionerarbejde, historisk udstilling mm. Om aften afholdtes fest i Skjern Kulturcenter med musik fra FDF Kibæks orkester og taler ved.

Søndag med jubilæumsgudstjeneste, som pga. renovering af Skjern kirke afholdtes ved indgangen til Skjern Arena.

I 2017 flyttede FDF Skjern efter mange år på Fritidscenteret Cirklen til Bækgården, som Cirklens bestyrelse købte af kommunen. På det nye Cirklen ved Bækgården er der nu gang i byggeriet af en stor tilbygning og renovering.