I et samarbejde med skolen er det vigtigt, at man taler det samme sprog.
Her er en liste med de vigtigste begreber, når man taler om den nye folkeskole:

Skolereformen: Fra skoleårets start i 2014 indførtes en reform, som skal løfte det faglige niveau i folkeskolen. Målene er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, at sænke den sociale baggrunds betydning for faglige resultater - og at styrke tilliden til og trivslen i folkeskolen.
Obs: Den ændrede arbejdstid for lærere hænger ikke direkte sammen med reformen men er en særskilt ordning, som blev indført samtidig med reformen af folkeskolen.

Den åbne skole: Med den nye folkeskole kom et krav om, at skolen skal åbne sig for lokalsamfundet og indgå samarbejder med det lokale erhvervs-, kultur- og foreningsliv. Hensigten er, at børnene får mulighed for at fordybe sig i en disciplin og få succesoplevelser, der kan styrke deres alsidige udvikling.
Kommunalbestyrelsen sætter rammerne for samarbejdet, mens organiseringen typisk foregår på den enkelte skole - enten via skolelederen eller den enkelte lærer.

Understøttende undervisning: Den understøttende undervisning ligger ud over timerne i de forskellige fag. Her er der mulighed for, at eleverne kan koble teori og praksis. Det kan for eksempel ske ved at dyrke en nyttehave eller måle flagstængerne, som man taler om i matematik. Undervisningen i den understøttende undervisning kan varetages af både lærere, pædagoger og personale med andre faglige kvalifikationer.

Fælles Mål: Folkeskolens undervisning er fagdelt. Og hvert fags målsætning er beskrevet i det, der hedder Fælles Mål. Her er det vigtigt at orientere sig, hvis man vil byde ind i den åbne skole eller den understøttende undervisning, da skolen og lærerne har fokus på, at aktiviteter netop skal føre frem til en opfyldelse af målene i det enkelte fag.

Husk - i FDF har vi også vores egne indforståede begreber. Det er vigtigt at have for øje, når man for eksempel skriver til skolen, at man vil sende sine seniorer - eller holde indendørs lejrbål.