Louise Holmslykke Jensen

Kredsleder

Udpeget af kredsledelsen

Helle Klindt

Formand

Valgt af og på årsmødet

Thomas Holmslykke Degn

Kasserer

Valgt af og på årsmødet

Anders Klostermann

Valgt af og på årsmødet

Stine Heien Madsen

Valgt af og på årsmødet

Peter Trankjær

Valgt af og på årsmødet

Mikkel Skipper

Valgt af og på årsmødet

Ranja Holtze

Udpeget af seniorerne i FDF Skovlunde

Vakant

Udpeget af menigheden i Skovlunde Sogn

Udover bestyrelsen deltager den resterende kredsledelse i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Hanna Sunadóttir

Kredsleder

Anders Harkjær

Kredsleder