Kom og prøv at være med

Den absolut nemmeste måde at blive medlem på, er faktisk bare at møde op! Hver tirsdag, Se på forsiden hvornår netop din aldersgruppe mødes. Her vil du bl.a. kunne møde dit barns leder, kom og tag en hyggelig snak, og se hvem det er de voksne i FDF Skovlunde.

Der vil udover det, også være en masse andre ledere som alle kan tage imod dig hvis i står og overvejer at blive medlem af FDF Skovlunde! Bare hiv fat i en af dem i blå skjorter, som oftest sidder de i lederummet.

Rent praktisk, har dit barn mulighed for at have et par prøvegange før at de kan melde sig ind i FDF Skovlunde. Du vil den første gang modtage en Velkomstkuvert, der bl.a. indeholder indmeldelsesblanketten. Ellers er man også altid velkommen til at ringe eller skrive Vores kredsledelse.

Så tag dine forældre, dit barn, dine søskende eller venner under armen, og sig hej til os nede i Tværfløjen!

Indmeldelse

Når man er sikker på man vil være med til FDF, skal man afleverer en indmeldelsesblanket. Den skal være underskrevet af forældre / værge, hvis man er under 18 år.

På denne blanket gives der forskellige tilladelser og kontakt informationer på både medlemmet og forældre mm.

Når vi har modtaget indmeldelsen, bestiller vi en kontingentopkrævning hos PBS. De kommer kun en gang om måneden. Derfor vil nogle opleve at der går lang tid fra de melder sig ind til de modtager en opkrævning.

Vi har ikke glemt jer...

Indmelsesblanket

Kontingent

Kontingentet udgør i øjeblikket 350,- DKK pr. halvår, for alle medlemmer.

I FDF Skovlunde vil vi rigtigt gerne bruge vores tid og ressourcer på at lave fede ting for alle de børn og unge der er medlem og ikke bruge tiden på administration. Vi har sender hvert år mere end 500 opkrævninger ud, for langt over 100.000,- kr. Det er disse penge vi skal bruge for at kunne lave de fede aktiviteter.

Vi gider ikke at bruge tid på at gennemskue, hvem der har betalt for hvad og sende gentagende rykkere ud. FDF Skovlunde har igennem nogle år brugt Nets (PBS) til at sende kontingent og opkrævninger for store lejre ud - Vi synes det er en god service at vores medlemmer kan tilmelde sig PBS

 • I kan se hvad der skal betales på jeres PBS-oversigt og betalingen foregår helt automatisk
 • Vi kan let se hvem der har betalt for hvad og betalingerne kommer rettidigt

Vi opfordre til at alle følger nedenstående råd og retningslinjer går det hele næsten pr. automatik.

 • Tilmeld jer PBS - Det letteste for os (og jer)
 • Betal kun én opkrævning på hvert girokort, er der 2 søskende, så får i 2 girokort og vi beder jeg om at betale de 2 girokort - Man slår sig jo heller ikke sammen med naboen om vandregningen...
 • Betal til tiden, hvis vi ikke har modtaget betalingen og skal sende en ny, pålægger vi opkrævningen et rykkergebyr på 35,- kr - Det koster os penge og besvær at sende en ny
 • Betal det senest modtagne girokort, har I modtaget en rykker er det vigtigt i betaler, dette girokort og ikke det gamle...

Hver gang der er gået kludder i betalingerne, er mindst et af de ovenstående råd ikke blevet fulgt, det giver ekstra arbejde til jer og os...

Har i spørgsmål skal I ikke tøve med at tage kontakt til os:

 • Spørgsmål til betalingerne skal stilles til vores kasserer
 • Spørgsmål om ind- og udmeldes af FDF Skovlunde skal stilles til vores sekretær

Rater

Hos nogle familier kan kontingent og/eller sommerlejrbetaling være en stor udskrivning. Vi vil meget gerne hjælpe med dette.

Underforsætning af at betalingerne er tilmeldt PBS tilbyder FDF Skovlunde at opdele betalingerne i rater. Vi pålægger hver ekstra rate et gebyr på 8,- kr, som svarer til den faktiske ekstre udgift FDF har.

Skriv til sekretæren og lav aftalen, så trækker vi f.eks. kontingentet over 3 måneder i stedet for af én gang. Lejre skal som udgangspunkt være fuldt betalt inden vi tager afsted, kontingent kan godt spredes ud over efteråret

Betalingsservice

For at tilmelde betalinger fra FDF Skovlunde til PBS skal bruge følgende oplysninger:

 • PBS nr.: 05809487
 • gr.nr.: 00001
 • Kundenummer: Det er dit medlemsnummer fra Carla (Hos nogle er det, det gamle medlemsnummer), du kan du få oplyst hos sekretæren

Udmeldelse

Ønsker man ikke at være medlem af FDF Skovlunde, sender man en mail til vores sekretær og udmeldelsen bliver registreret og bekræftet. Man kan også melde sig ud skriftligt til lederen på holdet.

Det er vigtigt at en af delene bliver gjort, da vi ellers ikke kan være sikre på en udmeldelse.