Lederne
FDF Skovlunde er til daglig styret af en flok dygtige ledere, der på det månedlige ledermøde beslutter sæsonplanen, planlægger arrangementer osv., og som hver uge er børneledere på de forskellige hold.

SKUG:
SKUG er en selvejende institution, med følgende formål: "At støtte og fremme børne- og ungdomsarbejdet, og det kirkelige arbejde i øvrigt ved Skovlunde Kirke. At sikre,at de nødvendige økonomiske midler er til rådighed til driften af institionens bygninger".

SKUG ejer Tværfløjen og Stavnsbo

  • Tværfløjen er indrettet med mødelokaler, værksted, te-køkken og materialerum. Lokalerne bruges til mange aktiviteter for både børn og voksne hver uge.
  • Stavnsbo er en hytte der ligger super skønt i Farum, SKUG udlejer Stavnsbo til mange forskellige grupper, FDF og De grønne pigespejdere og skolerne i Skovlunde tager på weekend på Stavnsbo.

FDF Skovlunde opfordre til at så mange som muligt melder sig ind i SKUG, så SKUG er bredt og solidt funderet. Løs mere om SKUG på www.SKUG.dk

Kredsledelsen
Mikkel Heie Nielsen og Søren Rejkjær Svendsen er vores kredsledelse, de tager sig af den daglige drift af kredsen, og har ansvaret for at alt fungerer som det skal. Kredsledelsen tager sig også af kontakten til landsforbundet og er ansvarlige for den interne lederuddannelse samt for afholdelse af møder.

Bestyrelsen
Bag alle lederne er en kredsbestyrelse, som holder 4-5 møder årligt. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for bl.a. kredsens økonomi og de mere principielle beslutninger. Bestyrelsen i FDF Skovlunde er sammensat på følgende måde.

Hvis du har spørgsmål til bestyrelsen er du meget velkomne til at tage fat i os. Du kan ringe eller skrive, men vi er også ofte til at træffe i Tværfløjen i forbindelse med mødeaftner eller andre arrangementer.