Formand - Annette Vangselv

Tlf. 24 66 59 56
aviv@mail.dk

Næstformand - Lars Hillestrøm Hansen

Tlf. 20 71 30 64
Larshp1973@yahoo.dk

Kassèrer - Ted Douglas Hansen

Tlf. 26 30 50 00
teddouglas@gmail.com

Bestyrelsemedlem - Morten Glerup

Bestyrelsemedlem - Bent Sørensen

Bestyrelsemedlem - Andrew Miller

Bestyrelsemedlem - Gitte Jensen

Her kan i læse og hente referatet fra genaraforsamlingen.

Tryk her for at få den som PDF

Referat af årsmøde i Stenlille-Ugerløse FDF d. 10/9-19.

Fremmødte: Morten, Andrew, Mille, Annette, Claus og Lone.

Indkaldelsen har været rettidigt ude.

1: Valg af dirigent

Droppet da vi kun var nuværende bestyrelsesmedlemmer.

2: Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv.

Annette fortalte lidt om de nye regler der er kommet efter sidste landsmøde om hvordan bestyrelsesvalget skal foregå korrekt.

Claus fortalte lidt om hvad der er sket i kredsen det sidste år.

Vi startede med Loppemarkedet, hvor vi fik et pænt overskud.

Derefter var der Væbnermesterskabet for de store børn, det gik rigtig godt.

De små var på Pus/tum/pilte dag, som også gik godt.

Så blev der holdt sommerlejre, de små var på Grunden nogle dage og de store var på vandretur rundt om Holbæk. Begge dele var rigtig hyggeligt og børnene fik meget ud af det.

Der ud over har vi prøvet og være synlige ved f.eks. arrangementer i Stenlille, så byen ikke helt glemmer os.

Her i efteråret skal der en gruppe børn afsted på A-dag, som er et arrangement for alle uniformerede korps i Holbæk kommune.

De store skal afsted på OIO Out In October, som er et kursus for væbnere og op, hvor man vælger sig ind på et emne, som man har lyst til og så får man undervisning i det hele weekenden.

Der kommer også en Filmovernatning her i efteråret.

Året sluttes med Juleafslutning i kirken i Stenlille.

3: Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget

Som supstitut for kasseren fremlagde Lone regnskabet fra 2018.

Vi har valgt at betale noget gæld fra Stenlille ud med noget af den formue som de havde inden sammenlægningen.

Kassebeholdningen er lige nu på omkring 70.000, - så vi er stadig rimeligt godt kørende.

Regnskabet blev godkendt!

4: Valg til kredsbestyrelsen

Bestyrelsen består fremover af Annette, Bent, Andrew (far til Markus), Morten (plejefar for Matthias), Lars (far til Astrid og Viggo).

Derud over sidder Claus og jeg i bestyrelsen som kredsledere.

5: Valg af suppleanter

Mille er valgt.

6: Valg af revisor samt stedfortræder for denne

Henriette modtager genvalg.

7: Forslag til indtjening af penge

Nu er vores kassebeholdning nede i en størrelse hvor vi kan begynde at søge fonde.

Vores loppemarked bliver kørt meget af nogle få personer og spørgsmålet er om de vil/kan blive ved med det, eller om vi skal ud og finde andre indtægter.

Måske kan man lave en weekend hvor folk kan give en donation for at få et par fdf´ere ud og lave en lille ting, f.eks. slå græsset, tromle græsset, læse højt for børn eller gamle, eller lign. små ting.

8: Evt.

Hvordan kan vi skaffe medlemmer? Mille, Annette og Morten vil gerne lave agitation i byen.

Ref. Lone Dissing