Samsværsregler

Når vi snakker om at forebygge seksuelle overgreb mod børn, er det vigtigt at understrege, at målet langt fra er at ende i en situation, hvor lederne ikke tør være tæt på børnene – herunder have den kropskontakt, som både er en naturlig del af samværet i kredsene, og som børn har brug for. Med andre ord skal der selvfølgelig stadig være plads til et klap på skulderen og en trøstende omfavnelse til det barn, som har slået sig. En leder skal naturligvis fortsat kunne tage et barn på skødet og give teenageren et knus. Det skal være barnets og den unges grænser, som danner udgangspunkt for, hvor tæt voksne skal være på dem. Samtidig er det en forudsætning for at bevare nærheden og det gode samvær i kredsen, at man i ledergruppen er enige om, hvordan man omgås børnene - hvad er acceptabelt, og hvornår går man over stregen? Papiret i sig selv forebygger ikke overgreb. Det er vigtigt, at vi som ledere har et godt kendskab til vores medledere, og bruger vores sunde fornuft.

Retningslinjer for den gode omgangstone

Her i kredsen taler vi ordentligt til og med hinanden. Lederne skal være og er rollemodeller for et sobert sprog, der hverken virker stødende, nedsættende eller krænkende. Dette gælder både imellem ledere/ledere, ledere/børn og børn/børn.

Retningslinjer for overnatning

Nye ledere skal ikke alene fra starten have ansvaret for en gruppe børn. På ture med overnatning er der altid mindst en leder og en leder/senior med – og helst en af hvert køn. Hvis ledere og børn sover i samme lokale, skal der altid være min. 2 ledere/seniorer. Ved undtagelser skal forældrene orienteres om årsagen ved hjemkomst. Der skal være mulighed for at drenge og piger kan overnatte hver for sig. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt, tages der hensyn til den enkeltes grænser. Skulle der være opstået nogle udfordringer under turen, meddeles dette med det samme til forældrene ved afhentning af deres børn.

Retningslinjer for badning

Vi har respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning. Drenge og piger bader altid hver for sig. Ledere bader aldrig sammen med børn af modsatte køn, og der er altid 2 ledere/seniorer tilstede ved badning.

Nye ledere

Når der kommer nye ledere, indhentes der altid en børneattest hos politiet. Den nye leder præsenterer sig, fortæller om sine erfaringer som leder i eventuelle andre kredse eller organisationer, sine motiver for at være leder og sit kendskab til kredsen. Den pågældende leder kan også fortælle, hvordan han/hun ser sig selv i rollen som leder, og hvad han/hun betragter som væsentligt i samværet med børn og unge. Men samtalen skal også give den nye leder mulighed for at danne sig et indtryk af, om man kan stå inde for FDFs formål, aktiviteter og retningslinjer. Der forefindes foldere om nævnte både i kredshuset (Knasten) samt på FDFs hjemmeside.

Straffeattest

Vi følger landsforbundets anvisninger. Det betyder, at man som leder, og assistent i FDF Svenstrup skal underskrive en børneattest mindst hver 3. år.

Alkoholpolitik i FDF Svenstrup

I FDFs vedtægter står der, at det er forbudt at beruse sig, når man er sammen med børn og unge. Hos FDF Svenstrup er det ikke tilladt at beruse sig. Ingen alkohol i forbindelse med daglige aktiviteter/samvær med børn.

Undtagelser:

På sommerlejre og andre lejre/arrangementer hvor der overnattes, er det tilladt for lederne at tage en øl eller et glas vin, når børnene er gået til ro

Politik om rygning og brug af rusmidler i FDF Svenstrup

Rygning foregår ikke sammen med børn. På ture/lejre foregår rygning på et bestemt sted væk fra øvrige fælles arealer og altid udenfor. Til ledermøder kan der holdes rygepause, hvor rygningen foregår udenfor. Børn, der er seniorvæbnere eller yngre, må ikke ryge på ture/lejre. At medbringe og /eller indtage euforiserende stoffer i forbindelse med FDF-arrangementer er ikke tilladt, hverken af børn eller voksne. Overskrides dette, ses det som et tegn på, at man ikke vil være en del af fællesskabet, og derfor ikke vil være en del af kredsen.