For generel information om kredsen

Tlf. 25 33 85 54
taasinge@fdf.dk