Vi er naturligvis kede af, at du ønsker at melde dig ud af vores kreds, men vi forstår også godt, hvis der er andre aktiviteter, som virker spændende. Du er altid velkommen tilbage hos FDF Tåsinge, hvis du på et senere tidspunkt igen får lyst til at lege med.

Udmeldelse foregår via vores Medlemsservice, og du skal selv sørge for at melde dig ud. Du er indmeldt i FDF, indtil du selv foretager udmeldelsen, og når du melder dig ud, vil du modtage en kontingentopkrævning for den tid, du har været registreret som medlem i den seneste opkrævningsperiode, der hos os i FDF Tåsinge er de halvår, der indledes hhv. 1. januar og 1. juli.